isu keselamatan3

Prosiding Seminar Pembentangan Selari
Kertas Kerja Projek
Tahun Akhir A191

Fakulti Pengurusan & Ekonomi

Penyunting:
Dr. Fatimah Salwa Abd. Hadi
Dr. Azila Abdul Razak
Pn. Nurhanie Mahjun
PM. Dr. Mohd Yahya Mohd Hussin

isu keselamatan3

Budaya Komunikasi
dan Teknologi: Cabaran Masa Depan Serumpun

Fakulti Bahasa & Komunikasi

Penyunting:
Rizky Hafiz Chaniago
Siti Nor Amalina Ahmad Tajuddin
Nordiana Hamzah
Hasrina Baharum

Kulit ebook prosidng Pentas

Prosiding PenTAS 2020 Seminar Pembentangan Kertas Kerja Projek Tahun Akhir

Jabatan Seni Persembahan
Fakulti Muzik dan Seni Persembahan


Penyunting:
Muhammad Faisal Ahmad
Abdul Hamid Chan
Amanda Tan Sze Chan
Moulyana Suriansyah
Masliyani Mohd Tab
Beatrice Edith Boyh