Jualan Online

Pencapaian

 

Kategori

Agama

Fizik

Komunikasi

Seni

Terjemahan

Bahasa & Sastera

Geografi

Matematik

Teknologi Maklumat

Modul

Biologi

Kanak-kanak

Pendidikan

Umum

Kimia

Sains Sukan

Khas

eBook

Islam Hadhari: Menangani Gelombang Globalisasi

ISBN: 978-983-2620-79-2

Penulis: Mohd Yusof Hasan

Tahun: 2007

Kategori: Agama

RM 40.00    RM 32.00

Beli

Sinopsis

Kandungan

Buku ini disusun untuk memperkatakan dua konsep dalam bidang epistemologi ilmu yang lahir pada awal abad ke-21 ini: Islam Hadhari dan globalisasi. Konsep pertama dibawa oleh pemikiran kuasa-kuasa besar barat bagi mengeksploitasi kuasa-kuasa kecil dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan , sains dan teknologi dan sosiobudaya. Buku ini berusaha menjelaskan bagaimana pendekatan yang membawa kaedah baharu Islam yang bersifat Hadhari atau bertamadun yang positif bagi menangani gelombang globalisasi yang mungkin membawa akibat negatif kepada dunia dan manusianya.

Buku yang mengandungi sepuluh bab membahaskan definisi dan strategi globalisasi Islam hadhari, mengikut perspektif nagara Malaysia. Ia turut membicarakan takrif dan  konsep Islam Hadhari oleh para ilmuwan Islam dengan mendalam. Dalam membicarakan Islam Hadhari sebagai asas kepada pemikiran global, aspek-aspek pendidikan, pembangunan insan, dan perhubungan dengan sains dan teknologi, juga dikupas dengan panjang lebar. selain itu, buku ini membincangkan bagaimana Islam Hadhari menangani isu-isu terorisme, ekonomi, ilmu pengetahuan dan sosiobudaya, di samping usaha untuk membina satu paradigma pendidikan pemikiran Islam bagi menangani gelombang globalisasi yang kian mendesak kehidupan umat manusia.

  • Islam Hadhari: Definisi Dan Strategi
  • Konsep Asas Islam Hadhari
  • Islam Hadhari: Tinjauan Sarjana Malaysia
  • Islam Hadhari: Pemikiran Kerohanian
  • Pemikiran Hadhari: Asas Pemikiran Global
  • Islam Hadhari: Pendidikan Dan Pembangunan Kemanusian
  • Islam Hadhari Dan Sains Teknologi
  • Islam Hadhari Menentang Terorisme
  • Impak Globalisasi Ke Atas Ekonomi, Ilmu Dan Sosiobudaya Malaysia
  • Kesimpulan: Pembinaan Modul Pemikiran Islam Hadhari

Buku yang berkaitan

Hubungi Kami

Info: Tarikh kemaskini website pada 30 Januari 2018

PENERBIT UPSI

Peneraju Penerbitan Bertaf Dunia

HUBUNGI KAMI

Penerbit / Pejabat Karang Mengarang

Alamat

Universiti Pendidikan Sultan Idris

35900 Tanjung Malim

Perak Darul Ridzuan

Telefon

05-450 5600

Faks

05-459 5169

e-Mel

penerbit@upsi.edu.my

Hak Cipta © 2018 Penerbit UPSI | Reka Bentuk oleh Redzuan Shah, Penerbit UPSI.

Penafian: Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Penerbit Universiti tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.