PENERBIT UPSI

Untuk Menjadi Peneraju dalam Penerbitan Ilmiah Bertaraf Dunia

Pencarian kata kunci, ISBN, tajuk buku, nama penulis dan sebagainya

Tarikh kemaskini laman sesawang :13 November 2017

 

Agama

 

Bahasa & Sastera

 

Sains Sukan

 

Modul

 

Teknologi Maklumat

 

Biologi

 

Seni

 

Jurnal

 

Ekonomi

 

Fizik

 

Geografi

 

Umum

 

Terbitan Khas

 

Kanak-kanak

 

Kimia

 

Komunikasi

 

Matematik

 

eBook

 

Pendidikan

 

Buku Terjemahan

Islam Hadhari: Menangani Gelombang Globalisasi

ISBN: 978-983-2620-79-2

Penulis: Mohd Yusof Hasan

Tahun: 2007

Kategori: Agama

RM 40.00 RM 32.00

Sinopsis

Kandungan

Komen

Buku ini disusun untuk memperkatakan dua konsep dalam bidang epistemologi ilmu yang lahir pada awal abad ke-21 ini: Islam Hadhari dan globalisasi. Konsep pertama dibawa oleh pemikiran kuasa-kuasa besar barat bagi mengeksploitasi kuasa-kuasa kecil dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan , sains dan teknologi dan sosiobudaya. Buku ini berusaha menjelaskan bagaimana pendekatan yang membawa kaedah baharu Islam yang bersifat Hadhari atau bertamadun yang positif bagi menangani gelombang globalisasi yang mungkin membawa akibat negatif kepada dunia dan manusianya.

Buku yang mengandungi sepuluh bab membahaskan definisi dan strategi globalisasi Islam hadhari, mengikut perspektif nagara Malaysia. Ia turut membicarakan takrif dan  konsep Islam Hadhari oleh para ilmuwan Islam dengan mendalam. Dalam membicarakan Islam Hadhari sebagai asas kepada pemikiran global, aspek-aspek pendidikan, pembangunan insan, dan perhubungan dengan sains dan teknologi, juga dikupas dengan panjang lebar. selain itu, buku ini membincangkan bagaimana Islam Hadhari menangani isu-isu terorisme, ekonomi, ilmu pengetahuan dan sosiobudaya, di samping usaha untuk membina satu paradigma pendidikan pemikiran Islam bagi menangani gelombang globalisasi yang kian mendesak kehidupan umat manusia.

Islam Hadhari: Definisi Dan Strategi Konsep Asas Islam Hadhari Islam Hadhari: Tinjauan Sarjana Malaysia Islam Hadhari: Pemikiran Kerohanian Pemikiran Hadhari: Asas Pemikiran Global Islam Hadhari: Pendidikan Dan Pembangunan Kemanusian Islam Hadhari Dan Sains Teknologi Islam Hadhari Menentang Terorisme Impak Globalisasi Ke Atas Ekonomi, Ilmu Dan Sosiobudaya Malaysia Kesimpulan: Pembinaan Modul Pemikiran Islam Hadhari

Hak Cipta © 2016 Penerbit UPSI | Reka Bentuk oleh Penerbit UPSI

Penafian: Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Penerbit Universiti tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.