PENERBIT UPSI

Untuk Menjadi Peneraju dalam Penerbitan Ilmiah Bertaraf Dunia

Pencarian kata kunci, ISBN, tajuk buku, nama penulis dan sebagainya

Bahasa / Language

Tarikh kemaskini laman sesawang :7 September 2017

 

Agama

 

Bahasa & Sastera

 

Sains Sukan

 

Modul

 

Teknologi Maklumat

 

Biologi

 

Seni

 

Jurnal

 

Ekonomi

 

Fizik

 

Geografi

 

Umum

 

Terbitan Khas

 

Kanak-kanak

 

Kimia

 

Komunikasi

 

Matematik

 

eBook

 

Pendidikan

 

Buku Terjemahan

Isu-Isu dan Pengurusan Alam Sekitar Fizikal

ISBN: 983-3759-05-X

Penyunting: Mohd Hairy Ibrahim, Mohmadisa Hashim, Nasir Nayan

Tahun: 2006

Bidang: Geografi

RM 32.00 RM 25.60

Sinopsis

Kandungan

Komen

Geografi mengkaji kedinamikan hubungan antara  manusia dengan alam sekitar dan kebergantungan antara kedua-duanya. Hubungan yang dilakukan oleh manusia melalui aktiviti pembangunan menyebabkan banyak perubahan dan gangguan terhadap persekitaran fizikal khususnya ruang atmosfera,hidrosfera, litosfera dan biosfera. Empat ruang atau sistem ini perlu diurus dengan sewajarnya agar tidak memberi impak terhadap kemerosotan kualiti air, kualiti udara, peningkatan suhu mikro, kemusnahan hutan dan sebagainya akibat daripada pelbagai aktiviti pembangunan guna tanah seperti perindustrian, pembandaran, pelancongan dan lain-lain. Masalah yang wujud dalam persekitaran fizikal tersebut perlu ditangani dengan segera memandangkan jika kemerosotan alam sekitar fizikal ini berlarutan, ia akan memberi impak yang lebih besar kepada kehidupan manusia. Pengurusan alam sekitar secara bersepadu mampu mengatasi masalah pencemaran alam sekitar secara mampan di negara.

Kualiti Air Sungai Langat Dan Pengurusannya

Regulasi Empangan Kenyir: Implikasinya Terhadap Hidrologi Dan Imbangan Air Sungai Terengganu’

Prospek Berulangnya Krisis Air Di Lembah Klang, Malaysia

Indeks Haba: Tinjauan Awal Di Tanjong Malim, Perak

Perubahan Guna Tanah : Punca Masalah Persekitaran

Pelancongan Dan Alam Sekitar: Ekopelancongan Sebagai Alat Untuk Mencapai Pembangunan Pelancongan Mapan Dan Meningkatkan Kualiti

Pembangunan Wetland Park Malaysia : Penilaian Kos Ekonomi Perjalanan

Potensi Persekitaran Landskap Paya Bakau Kuala Sungai Merbok. Sungai Petani , Sebagai Kawasan Pelancongan Mesra Alam

Tapak Pelupusan Di Malaysia : Masalah Dan Altenatid Bagi Pengurusan Sisa Buangan Pepejal Di Malaysia

Pengurusan Sisa Pepejal Di Malaysia: Masalah Dan Penyelesaian

Sistem Pengurusan Bersepadu Ke Arah Kesedaran Alam Sekitar Organisasi Di Malaysia

Sumbangan Teori Sistem dalam Pemantapan Pengurusan Alam Sekitar Holistik

|

|

|

|

|

|

Soalan Lazim

Peta Laman

Dasar Privasi

Dasar Keselamatan

W3C Disability Access

Hak Cipta © 2016 Penerbit UPSI | Reka Bentuk oleh Penerbit UPSI

Penafian: Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Penerbit Universiti tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.