PENERBIT UPSI

Untuk Menjadi Peneraju dalam Penerbitan Ilmiah Bertaraf Dunia

Pencarian kata kunci, ISBN, tajuk buku, nama penulis dan sebagainya

Bahasa / Language

Tarikh kemaskini laman sesawang :7 September 2017

 

Agama

 

Bahasa & Sastera

 

Sains Sukan

 

Modul

 

Teknologi Maklumat

 

Biologi

 

Seni

 

Jurnal

 

Ekonomi

 

Fizik

 

Geografi

 

Umum

 

Terbitan Khas

 

Kanak-kanak

 

Kimia

 

Komunikasi

 

Matematik

 

eBook

 

Pendidikan

 

Buku Terjemahan

Kaedah Penyelidikan dalam Pendidikan

ISBN: 978-967-0924-76-2

Penulis: Azizi Yahaya, Peter Voo, Ismail Maakip dan Mohd Dahlan A. Malek

Tahun: 2017

Bidang: Pendidikan

RM50.00 RM 40.00

Sinopsis

Kandungan

Komen

Buku ini merangkumi aspek dalam proses membuat penyelidikan, iaitu daripada memahami kaedah membuat penyelidikan sehingga memulakan proposal kajian. Buku ini mempunyai 17 bab secara umumnya. Ia terbahagi kepada beberapa pendekatan iaitu menerangkan bagaimana membuat penyelidikan bermuat daripada membuat penyataan masalah, objektif, persoalan kajian, jenis penyelidikan, hipotesis, pensempelan, kebolehpercayaan dan kesahan serta membina soal selidik. Objektif buku ini supaya penyelidik dapat menguasai kesemua penyelidikan dalam pendidikan dengan menggunakan kaedah kualitatif dan kuantitatif.

Karya ini bukan sahaja dihasilkan bagi mengisi keperluan akademik di peringkat universiti, tetapi juga bagi mengisi keperluan dalam penyelidik dan kajian, khususnya para pendidik yang terlibat dalam institusi pendidikan tinggi. Diharap buku ini juga boleh menjadi bahan rujukan dan bacaan berguna bagi golongan pembaca yang ingiin mempertingkatkan pembangunan serta mutu penyelidikan mereka.

 

1 Konsep Penyelidikan Pendidikan

2 Etika Penyelidikan

3 Teori dalam Penyelidikan

4 Peneylidikan Sejarah

5 Penyelidikan Eksperimen

6 Kajian Perbandingan Punca

7 Kolerasi

8 Pensampelan

9 Masalah

10 Pendekatan Kualitatif

11 Triangulasi

12 Hipotesis

13 Pemboleh Ubah

14 Kesahan dan Kebolehpercayaan

15 Soal Selidik

16 Pengukuran Sikap

17 memulakan Penyelidikan

|

|

|

|

|

|

Soalan Lazim

Peta Laman

Dasar Privasi

Dasar Keselamatan

W3C Disability Access

Hak Cipta © 2016 Penerbit UPSI | Reka Bentuk oleh Penerbit UPSI

Penafian: Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Penerbit Universiti tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.