PENERBIT UPSI

Untuk Menjadi Peneraju dalam Penerbitan Ilmiah Bertaraf Dunia

Pencarian kata kunci, ISBN, tajuk buku, nama penulis dan sebagainya

Bahasa / Language

Tarikh kemaskini laman sesawang :7 September 2017

 

Agama

 

Bahasa & Sastera

 

Sains Sukan

 

Modul

 

Teknologi Maklumat

 

Biologi

 

Seni

 

Jurnal

 

Ekonomi

 

Fizik

 

Geografi

 

Umum

 

Terbitan Khas

 

Kanak-kanak

 

Kimia

 

Komunikasi

 

Matematik

 

eBook

 

Pendidikan

 

Buku Terjemahan

Kaedah Penyelidikan Pengurusan Pendidikan

ISBN: 978-967-0480-46-6

Penulis: Hamidah Yusof, Jamal Yunus dan Khalip Musa

Tahun: 2014

Bidang: Pendidikan

RM 25.00 RM 20.00

Sinopsis

Kandungan

Komen

Perkara asas dalam penyelidikan yang disentuh secara lengkap dengan disertakan percontohan berkenaan bidang pengurusan pendidikan ini sesuai dijadikan panduan, rujukan dan sampel dalam menjalankan penyelidikan pengurusan pendidikan di Malaysia. Konsep penyelidikan dalam pengurusan pendidikan, dijelaskan dengan terperinci untuk penyelidik memahami konsep, proses, faedah dan memahami elemen-elemen penyelidikan, reka bentuk, metode, analisis dan penulisan yang berkesan bagi meningkatkan kualiti dan meningkatkan pembangunan pengurusan pendidikan.

Konsep Penyelidikan dalam Pengurusan Pendidikan

Pernyataan Masalah

Objektif Kajian, Soalan Kajian dan Hipotesis Kajian

Kerangka Teori dan Kerangka Konsep Kajian

Tinjauan Literatur

Metodologi Kajian

Kajian Kualitatif

Kajian Perbandingan

Kajian Korelasi

Kesahan dan Kebolehpercayaan

Analisis Deskriptif dan Inferensi

|

|

|

|

|

|

Soalan Lazim

Peta Laman

Dasar Privasi

Dasar Keselamatan

W3C Disability Access

Hak Cipta © 2016 Penerbit UPSI | Reka Bentuk oleh Penerbit UPSI

Penafian: Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Penerbit Universiti tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.