PENERBIT UPSI

Untuk Menjadi Peneraju dalam Penerbitan Ilmiah Bertaraf Dunia

Pencarian kata kunci, ISBN, tajuk buku, nama penulis dan sebagainya

Tarikh kemaskini laman sesawang :13 November 2017

 

Agama

 

Bahasa & Sastera

 

Sains Sukan

 

Modul

 

Teknologi Maklumat

 

Biologi

 

Seni

 

Jurnal

 

Ekonomi

 

Fizik

 

Geografi

 

Umum

 

Terbitan Khas

 

Kanak-kanak

 

Kimia

 

Komunikasi

 

Matematik

 

eBook

 

Pendidikan

 

Buku Terjemahan

Konsepsualisasi Semula Kurikulum: Pendidikan Islam

ISBN: 978-983-3759-69-9

Penulis: Noor Hisham Md Nawi

Tahun: 2011

Bidang: Agama

RM 35.00 RM 28.00

Sinopsis

Kandungan

Komen

Pendidikan amat dihargai oleh semua orang sama ada berpendidikan atau tidak. Perbezaan yang paling asas di antara pendidikan dan pendidikan Islam dibincangkan secara menyeluruh dalam buku ini. Melihat kepada pemakaian istilah pendidikan pada masa sekarang, menunjukkan bahawa istilah tersebut belum difahami sepenuhnya atau berlaku kekaburan dalam memahami maknanya yang sebenar. Kekaburan turut berlaku dalam pengistilahan Pendidikan Islam yang membataskan maknanya hanya kepada pengajian ilmu naqli seolah-olah ilmu aqli tidak menjadi sebahagian daripada cakupan pendidikan Islam yang syumul. Dikotomi ini semacam melanjutkan lagi tradisi dualisme pendidikan yang tidak selaras dengan konsep pendidikan Islam yang asal. Kekaburan ini turut terseret dalam aspek kurikulum sebagai satu cabang ilmu yang khusus dalam bidang pendidikan. Bermula dari definisi yang sempit dan dikritik hebat akhirnya bergerak menjadi satu definisi yang luas dan semakin menyeluruh. Definisi yang terlalu luas akan menjadilan ruang lingkup bidangnya sukar dikawal dan tidak memungkinkan seseorang menjadi pakar dalam bidangnya. Manakala pengertian yang terlalu sempit akan mengabaikan banyak perkara yang relevan dan juga penting. Kesemua kekeliruan dan kekaburan ini berpunca daripada kegagalan untuk meletakkan semula istilah Pendidikan Islam dan Kurikulum Pendidikan Islam di tempatnya yang paling tepat.

-tiada-

Hak Cipta © 2016 Penerbit UPSI | Reka Bentuk oleh Penerbit UPSI

Penafian: Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Penerbit Universiti tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.