Jualan Online

Pencapaian

Hubungi Kami

Info: Tarikh kemaskini website pada 30 Januari 2018

PENERBIT UPSI

Peneraju Penerbitan Bertaf Dunia

Mengenai Penerbit UPSI

Sejarah

Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) telah ditubuhkan dengan rasminya pada 1 Mei 1997. Sebagai sebuah institusi pengajian tinggi, UPSI bercadang mengadakan aktiviti-aktiviti penerbitnya sendiri. Sebuah kertas Cadangan Penubuhan Penerbit UPSI telah dikemukan kepada Y. Bhg. Dato' Naib Canselor UPSI yang pertama pada 28 Ogos 2000 lalu untuk makluman dan tindakan beliau yang selanjutnya. Kertas Cadangan penubuhan Penerbit UPSI juga telah dibentangkan dalam Mesyuarat Mingguan TNC bersama Dekan dan penyelarasan Program kali-13 Bil. 13/2000 bertarikh 5 September 2000.

Penerbit UPSI telah ditubuhkan secara rasminya pada bulan November 2001. Sebelum ini Penerbit UPSI telah diterajui oleh penyelaras, pada bulan November 2001 seorang Pengarah telah dilantik dan Penerbit UPSI telah beroperasi secara rasmi bermula dari tarikh tersebut.

Pada 1 November 2002 Penerbit UPSi telah menyambut ulang tahun pertama penubuhannya. Pada masa ini. Penerbit UPSI beroperasi di pejabat baru yang terletak di bangunan Perpustakaan Tuanku Bainun, UPSI

Manakala pada tahun 2010, pejabat Penerbit UPSI telah berpindah ke pejabat baru terletak kawansan bekas tempat letak kenderaan Bangunan Tuanku Bainun. Pejabat tersebut mempunyai kemudahan seperti studio grafik, bilik mesyuarat, bilik ISO, bilik pencetak dan bilik stor.

Pada tahun 2012, nama Penerbit UPSI telah ditukar kepada Pejabat Karang Mengarang sejajar dengan ucapan naib canselor, Prof. Dato' Dr. Zakaria bin Kasa semasa Majlis Amanat Naib Canselor 2012.

Pejabat Penerbit UPSI (Pejabat Karang Mengarang Terkini

Kakitangan terawal Pejabat Karang Mengarang semasa zaman Sultan Idris Teaching College (SITC) pada tahun 1922

Pengarah

1

2000-2006

Prof. Dr. Abdul Hamid bin Mahmood

Pengarah Penerbit UPSI (2000-2006)

5

Okt 2012-Jun2013

Prof. Dr. Yusof bin Ibrahim

Pengarah Penerbit UPSI (Oktober 2012 - Jun 2013)

2006-2008

2

Prof. Dr. Mohd Bohari bin Ahmad @ Muhammad Bukhari Lubis

Pengarah Penerbit UPSI (2006 - 2008)

6

Julai 2013-Ogos 2017

Prof. Madya Dr. Nasir bin Nayan

Pengarah Penerbit UPSI (2013-2017)

3

2008-2012

Prof. Dr. Marzita Puteh

Pengarah Penerbit UPSI (2008 - 2012)

7

Ogos 2017-kini

Prof. Madya Dr. Suriani binti Abu Bakar

Pengarah Penerbit UPSI (Ogos 2017 - kini)

4

Mac-Okt 2012

Prof. Dr. Mahzan Arshad

Pengarah Penerbit UPSI (Mac 2012 - Oktober 2012) bertukar sebagai Dekan Institut Pengajian Siswazah

Visi, Misi dan Objektif

VISI

Peneraju Penerbitan Bertaraf Dunia

MISI

Menatar Ilmu menerusi Penerbitan  mengikut Arus Semasa dalam Konteks Pembangunan Modal Insan untuk mencapai Transformasi Negara

OBJEKTIF

Penerbit UPSI beriltizam untuk menjadi Penerbit IPTA yang cemerlang dengan menerbitkan bahan ilmiah bagi mencapai kecemerlangan ilmu di UPSI. Penerbit UPSI juga komited memastikan kehendak pelanggan dipenuhi melalui penambahbaikan yang berterusan bagi mempertingkatkan keperluan Sistem Pengurusan Kualiti berasaskan MS ISO 9001:2008

Piagam Pelanggan

Kami berjanji dengan memastikan:

 

  • Buku karya asli diterbitkan dalam tempoh enam bulan selepas diluluskan oleh Jawatankuasa Penerbitan UPSI.
  •  Menyerahkan produk percetakan dalam tempoh tiga hari bekerja selepas menerima bahan lengkap dari pelanggan dan diluluskan Pengarah.
  • Menyerahkan produk reka bentuk dalam tempoh lima hari bekerja selepas menerima bahan lengkap dari pelanggan dan diluluskan Pengarah.
  • Memastikan pembeli menerima pesanan atas talian dalam tempoh tujuh hari  bagi Semenanjung Malaysia dan 14 hari bagi Sabah dan Sarawak selepas pengesahan pembayaran

HUBUNGI KAMI

Penerbit / Pejabat Karang Mengarang

Alamat

Universiti Pendidikan Sultan Idris

35900 Tanjung Malim

Perak Darul Ridzuan

Telefon

05-450 5600

Faks

05-459 5169

e-Mel

penerbit@upsi.edu.my

Hak Cipta © 2018 Penerbit UPSI | Reka Bentuk oleh Redzuan Shah, Penerbit UPSI.

Penafian: Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Penerbit Universiti tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.