Jualan Online

Pencapaian

 

Kategori

Agama

Fizik

Komunikasi

Seni

Terjemahan

Bahasa & Sastera

Geografi

Matematik

Teknologi Maklumat

Modul

Biologi

Kanak-kanak

Pendidikan

Umum

Kimia

Sains Sukan

Khas

eBook

Kumpulan Esei Bahasa dan Kesusasteraan

ISBN: 983-2620-04-X

Penulis: Abdul Halim Ali & Harun Jaafar (Penyusun)

Tahun: 2002

Bidang: Bahasa dan Sastera

RM 30.00    RM 24.00

Beli

Sinopsis

Kandungan

Kemampuan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu sering dipertikaikan. Hal tersebut timbul kerana terdapat pihak yang tidak meyakini kemampuan bahasa Melayu sebagai bahasa pengungkap dan pemangkin kemajuan. Walau bagaimanapun, sejarah telah membuktikan bahawa, bahasa Melayu mampu menjadi bahasa perpaduan, pengungkap peradaban bangsa dan juga sebagai bahasa ilmu. Tradisi persuratan Melayu di Nusantara juga telah melahirkan karya-karya ketatanegaraan, undang-undang dan perubatan tradisional. Kesemua yang tersebut itu terjadi setelah bahasa Melayu menerima pengaruh Islam. Pada zaman kesultanan Melayu Melaka, bahasa Melayu menjadi Lingua franca kemudian berkembang dengan lebih pesat dalam era modenisme melalui pembentukan peristilahan, perkamusan dan penerbitan. Kepesatan itu menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi yang terpenting di Nusantara. Peranan dan fungsinya sentiasa relevan dengan semua keperluan hidup. Bahasa itu menyerlahkan imej kesantunan dan kemerduan pengucapan pemakainya serta keindahan dan kreativiti dalam persuratan. Gambarannya terlihat dalam penghasilan karya-karya kesusasteraan Melayu sejak zaman tradisional hingga kini. Esei-esei yang termuat dalam buku ini menjelaskan bahawa bahasa Melayu memiliki kekuatannya yang tersendiri sebagai bahasa pengungkap peradaban dan penyalur ilmu sepanjang zaman.

Memartabatkan Bahasa kebangsaan sebagai Bahasa Ilmiah di Universiti - Abdul Hamid Mahmood

Pendidikan Bahasa: Ke Arah Satu Anjakan Paradigma - Abdullah Hassan

Teori dan Pengajaran Karangan - Sulaiman Masri

Penafian dalam Bahasa Melayu: Satu Tinjauan Awal - Ahmad Khair Mohd Nor

Video Films in ESL Classroom for Students in Rural Areas - Normah Othman

Getting Pupils to Respond - Ahmad Zainuri Loap Ahmad

Dari Berendoi ke lagu Dodoi - Harun Jaafar

Pensejarahan Melayu Baru - Abdul Halim Ali

Teknik Pengajaran Sastera Melayu sebagai Komponen Wajib dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu yang Berkesan - Ab. Rahman Ab. Rashid

Buku yang berkaitan

Hubungi Kami

Info: Tarikh kemaskini website pada 30 Januari 2018

PENERBIT UPSI

Peneraju Penerbitan Bertaf Dunia

HUBUNGI KAMI

Penerbit / Pejabat Karang Mengarang

Alamat

Universiti Pendidikan Sultan Idris

35900 Tanjung Malim

Perak Darul Ridzuan

Telefon

05-450 5600

Faks

05-459 5169

e-Mel

penerbit@upsi.edu.my

Hak Cipta © 2018 Penerbit UPSI | Reka Bentuk oleh Redzuan Shah, Penerbit UPSI.

Penafian: Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Penerbit Universiti tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.