PENERBIT UPSI

Untuk Menjadi Peneraju dalam Penerbitan Ilmiah Bertaraf Dunia

Pencarian kata kunci, ISBN, tajuk buku, nama penulis dan sebagainya

Tarikh kemaskini laman sesawang :13 November 2017

 

Agama

 

Bahasa & Sastera

 

Sains Sukan

 

Modul

 

Teknologi Maklumat

 

Biologi

 

Seni

 

Jurnal

 

Ekonomi

 

Fizik

 

Geografi

 

Umum

 

Terbitan Khas

 

Kanak-kanak

 

Kimia

 

Komunikasi

 

Matematik

 

eBook

 

Pendidikan

 

Buku Terjemahan

Kumpulan Esei Bahasa dan Kesusasteraan

ISBN: 983-2620-04-X

Penulis: Abdul Halim Ali & Harun Jaafar (Penyusun)

Tahun: 2002

Bidang: Bahasa dan Sastera

RM 30.00 RM 24.00

Sinopsis

Kandungan

Komen

Kemampuan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu sering dipertikaikan. Hal tersebut timbul kerana terdapat pihak yang tidak meyakini kemampuan bahasa Melayu sebagai bahasa pengungkap dan pemangkin kemajuan. Walau bagaimanapun, sejarah telah membuktikan bahawa, bahasa Melayu mampu menjadi bahasa perpaduan, pengungkap peradaban bangsa dan juga sebagai bahasa ilmu. Tradisi persuratan Melayu di Nusantara juga telah melahirkan karya-karya ketatanegaraan, undang-undang dan perubatan tradisional. Kesemua yang tersebut itu terjadi setelah bahasa Melayu menerima pengaruh Islam. Pada zaman kesultanan Melayu Melaka, bahasa Melayu menjadi Lingua franca kemudian berkembang dengan lebih pesat dalam era modenisme melalui pembentukan peristilahan, perkamusan dan penerbitan. Kepesatan itu menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi yang terpenting di Nusantara. Peranan dan fungsinya sentiasa relevan dengan semua keperluan hidup. Bahasa itu menyerlahkan imej kesantunan dan kemerduan pengucapan pemakainya serta keindahan dan kreativiti dalam persuratan. Gambarannya terlihat dalam penghasilan karya-karya kesusasteraan Melayu sejak zaman tradisional hingga kini. Esei-esei yang termuat dalam buku ini menjelaskan bahawa bahasa Melayu memiliki kekuatannya yang tersendiri sebagai bahasa pengungkap peradaban dan penyalur ilmu sepanjang zaman.

Memartabatkan Bahasa kebangsaan sebagai Bahasa Ilmiah di Universiti - Abdul Hamid Mahmood

Pendidikan Bahasa: Ke Arah Satu Anjakan Paradigma - Abdullah Hassan

Teori dan Pengajaran Karangan - Sulaiman Masri

Penafian dalam Bahasa Melayu: Satu Tinjauan Awal - Ahmad Khair Mohd Nor

Video Films in ESL Classroom for Students in Rural Areas - Normah Othman

Getting Pupils to Respond - Ahmad Zainuri Loap Ahmad

Dari Berendoi ke lagu Dodoi - Harun Jaafar

Pensejarahan Melayu Baru - Abdul Halim Ali

Teknik Pengajaran Sastera Melayu sebagai Komponen Wajib dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu yang Berkesan - Ab. Rahman Ab. Rashid

Hak Cipta © 2016 Penerbit UPSI | Reka Bentuk oleh Penerbit UPSI

Penafian: Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Penerbit Universiti tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.