PENERBIT UPSI

Untuk Menjadi Peneraju dalam Penerbitan Ilmiah Bertaraf Dunia

Pencarian kata kunci, ISBN, tajuk buku, nama penulis dan sebagainya

Bahasa / Language

Tarikh kemaskini laman sesawang :7 September 2017

 

Agama

 

Bahasa & Sastera

 

Sains Sukan

 

Modul

 

Teknologi Maklumat

 

Biologi

 

Seni

 

Jurnal

 

Ekonomi

 

Fizik

 

Geografi

 

Umum

 

Terbitan Khas

 

Kanak-kanak

 

Kimia

 

Komunikasi

 

Matematik

 

eBook

 

Pendidikan

 

Buku Terjemahan

Media Dalam Pendidikan

ISBN: 983-2620-96-1

Penulis: Kassim Abbas

Tahun: 2006

Bidang: Pendidikan

RM 47.00 RM 37.60

Sinopsis

Kandungan

Komen

Buku ini mendedahkan guru-guru kepada pelbagai jenis media pendidikan, elektronik dan bukan elektronik, yang boleh digunakan untuk mempertingkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Ia dimulakan dengan perbincangan mengenai faedah penggunaan pendekatan bersistem dalam perancangan pengajaran guru. Sebagai golongan yang telah menerima latihan profesional, guru-guru seharusnya merancang semua aspek pengajarannya dengan teliti sebelum menyampaikannya kepada pelajar-pelajar. Pendidikan bersistem pada keseluruhannya memfokuskan kepada keperluan pelajar-pelajar dalam perancangan dan pelaksanaan pengajaran-pembelajaran.

Turut dibincangkan ialah media bukan-elektronik buku-buku, gambar-gambar, bahan-bahan grafik, objek-objek sebenar, glob dan peta, model atau contoh rupa, sumber manusia dan sebagainya yang masih relevan sebagai media berkesan dalam pengajaran-pembelajaran terutamanya bagi menyampaikan konsep-konsep yang mudah serta tidak melibatkan aspek animasi.

Pun begitu, media dalam pendidikan tidaklah sesempit di atas. Buku ini juga memberi perhatian kepada pelbagai media elektronik kerana dapat membantu guru-guru menyampaikan konsep-konsep yang sukar serta memerlukan animasi dalam pengajaran mereka. Di antaranya ialah program-program TV Pendidikan,Radio Pendidikan, Filem Jalur, Filem 8mm, Filem 16mm, Transparensi OHP, bahan-bahan bentuk mikro (microforms) dan sebagainya yang memerlukan peralatan Hardware elektronik untuk menggunakannya.

Dalam era digital ini pula, komputer dan teknologi maklumat dan komunikasi menjadi begitu penting dalam kehidupan seharian masyarakat. Oleh itu, satu bab dikhaskan dalam buku ini untuk membincangkan sejarah penciptaan komputer peribadi, bahasa program komputer, kesan teknologi maklumat kepada individu, masyarakat dan pemerintah, internet dan aplikasi perisian komputer dalam pengajaran dan pembelajaran. Setelah membaca buku ini, guru-guru akan sedar betapa luasnya pilihan media yang boleh digunakan untuk mempertingkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran khasnya dan mutu pendidikan amnya.

Pendekatan bersistem dalam Perancangan pengajaran dan pembelajaran

Masyarakat sebagai pusat pembelajaran

Memilih, mengguna dan menghasilkan Media

Pameran dan Asas-Asas komunikasi

Bahan-bahan Grafik

Transparensi dan Tayangan Overhead

Fotografi

Gambar-gambar Pegun

Bahan-bahan Audio

Wayang Gambar (movies)

Objek Sebenar, model dan Demontrasi

Media Cetakan, Multimedia dan Mikrofon

Televisyen dan TV Pendidikan

Komputer dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi

|

|

|

|

|

|

Soalan Lazim

Peta Laman

Dasar Privasi

Dasar Keselamatan

W3C Disability Access

Hak Cipta © 2016 Penerbit UPSI | Reka Bentuk oleh Penerbit UPSI

Penafian: Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Penerbit Universiti tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.