PENERBIT UPSI

Untuk Menjadi Peneraju dalam Penerbitan Ilmiah Bertaraf Dunia

Pencarian kata kunci, ISBN, tajuk buku, nama penulis dan sebagainya

Bahasa / Language

Tarikh kemaskini laman sesawang :7 September 2017

 

Agama

 

Bahasa & Sastera

 

Sains Sukan

 

Modul

 

Teknologi Maklumat

 

Biologi

 

Seni

 

Jurnal

 

Ekonomi

 

Fizik

 

Geografi

 

Umum

 

Terbitan Khas

 

Kanak-kanak

 

Kimia

 

Komunikasi

 

Matematik

 

eBook

 

Pendidikan

 

Buku Terjemahan

Mengajar dan Belajar Bahasa Melayu: Penyerapan Kemahiran Bernilai Tambah

ISBN: 983-2620-95-3

Penyunting: Idris Mohd Radzi dan Dahlia Janan

Tahun: 2006

Bidang: Bahasa dan Sastera

RM 30.00 RM 24.00

Sinopsis

Kandungan

Komen

Perubahan dalam Sukatan Pelajaran Baharu mata pelajaran Bahasa Melayu turut melibatkan perubahan dari aspek strategi pengajaran dan pembelajaran. Sukatan Pelajaran Baharu menyeranaikan beberapa pendekatan yang perlu digunakan bagi mengoptimumkan penyampaian pengajaran mata pelajaran Bahasa Melayu. Perubahan dari aspek strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu meliputi aspek pendekatan berpusatkan murid, kepelbagaian teknik, kepelbagaian sumber, penggunaan tatabahasa yang tepat, bacaan luas, pengabungjalinan, penyerapan, penilaian, pemulihan dan pengayaan.

Golongan Kata

Kata Ganti Nama Diri

Kata Ganti Nama Tanya Dan Tempat

Kata Bilangan

Penjodoh Bilangan

Kata Kerja

Kata Kerja Terbitan

Kata Kerja Pasif

Kata Adjektif

Pembentukan Kata Adjektif

Kata Adjektif Ganda

Kata Tugas

Definisi Ayat

Ayat Dasar Dan Ayat Terbitan

Ayat Tunggal

Jenis-Jenis Ayat

Ayat Majmuk

|

|

|

|

|

|

Soalan Lazim

Peta Laman

Dasar Privasi

Dasar Keselamatan

W3C Disability Access

Hak Cipta © 2016 Penerbit UPSI | Reka Bentuk oleh Penerbit UPSI

Penafian: Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Penerbit Universiti tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.