PENERBIT UPSI

Pencarian kata kunci, ISBN, tajuk buku, nama penulis dan sebagainya

|

|

|

|

|

|

Untuk Menjadi Peneraju dalam Penerbitan Ilmiah Bertaraf Dunia

 

Agama

 

Bahasa & Sastera

 

Sains Sukan

 

Modul

 

Teknologi Maklumat

 

Biologi

 

Seni

 

Jurnal

 

Ekonomi

 

Fizik

 

Geografi

 

Umum

 

Terbitan Khas

 

Kanak-kanak

 

Kimia

 

Komunikasi

 

Matematik

 

eBook

 

Pendidikan

 

Buku Terjemahan

Bahasa / Language

Tarikh kemaskini laman sesawang :7 September 2017

Mengajar dan Belajar Bahasa Melayu

ISBN: 983-2620-95-3

Penyunting: Idris Mohd Radzi dan Dahlia Janan

Tahun: 2006

Bidang: Bahasa dan Sastera

RM 25.00 RM 20.00

Sinopsis

Kandungan

Komen

Perubahan dalam Sukatan Pelajaran Baharu mata pelajaran Bahasa Melayu turut melibatkan perubahan dari aspek strategi pengajaran dan pembelajaran. Sukatan Pelajaran Baharu menyeranaikan beberapa pendekatan yang perlu digunakan bagi mengoptimumkan penyampaian pengajaran mata pelajaran Bahasa Melayu. Perubahan dari aspek strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu meliputi aspek pendekatan berpusatkan murid, kepelbagaian teknik, kepelbagaian sumber, penggunaan tatabahasa yang tepat, bacaan luas, pengabungjalinan, penyerapan, penilaian, pemulihan dan pengayaan.

Pengantar
Ulasan Kritis terhadap Pengajaran Kemahiran Bernilai Tambah -Abdullah Hassan
Penyerapan Nilai Murni dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu - Abdul Hamid Mahmood
Penggunaan Pantun dan Syair dalam Pengajaran dan Pembelajaran Tatabahasa Bahasa Melayu - Abd. Rahman Hj. Abd. Aziz, Abd. Ghani Abdullah, Mohamad Zohir Ahmad & Norhayati Hj. Dahalan
Pengajaran Makna Berasaskan Data Korpus - Abdullah Yusof
Penyerapan kemahiran Kajian Masa Depan: Kaedah Delphi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu - Dahlia Janan
Penyerapan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu - Hamid Awang
Peraturan Sosiobudaya: Penyerapan Aspek Kesantunan Berbahasa dalam Pengajaran Bahasa Melayu - Husna Faredza Mohamed Redzwan
Aplikasi Konstruksi Pengalaman dalam Pembelajaran Karangan -Idris M. Radzi
Penyerapan dalam Pengajaran Pemikiran Estetika - Ishak bin Ramly
Penyerapan Aspek Komunikasi dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu - Khairul Azam Bahari
Menanam Semangat Cinta dan Taat kepada Tanah Air melalui Bahan Bantuan Mengajar - Marlini bt. Hj. Idris
Pembelajaran Tatabahasa Bahasa melayu Berbentukan Projek Konkordans Melayu - Mohd Ra'in Shaari
Seni Berpuisi - Mohd Rosli Saludin
Penerapan Unsur Humor dalam Amalan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu: Satu Kajian Kes - Norhayati bt. Hj. Dahalan, Abdul Rahman b. Hj. Abd. Aziz, Abdul Ghani Kanesan b. Abdullah & Mohamad Zohir b. Ahmad
Penyerapan Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif dalam Kefahaman Bacaan Bahasa melayu Murid Sekolah Rendah di Malaysia - Nor Hashimah Hashim, Dr. Subadrah Nair & Yahya Che Lah
Karya Kreatif sebagai Bahan Penyerapan Nilai Murni dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa melayu - Razali Ayob
Memupuk Semangat Kewarganegaraan Aktif melalui Pembelajaran Bahasa - Rohizani Yaakub
Penyerapan Kecerdasan Pelbagai dalam Pengajaran dan Pembelajaran Tatabahasa: Penjodoh Bilangan dalam Lagu - Siti Khariah binti Mohd Zubir
Penyerapan Alat-alat Berfikir CoRT dalam Pengajaran Komsas Bahasa Melayu - Subadrah Nair
Motivasi Pengajaran dan Pembelajaran - Sulaiman Masri
Masalah Penguasaan Kemahiran Membaca di Kalangan Murid-murid Prasekolah - Tajul Aripin bin Kassin
Penyerapan Ilmu Semantik dan Pragmatik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu - Zaitul azma binti Zainon Hamzah
Penyerapan Model Pembelajaran Secara Kontekstual dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu - Zulkifli Osman
Kecerdasan Emosi dan Seni Persembahan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu - Dahlia Janan & Zuraini Ramli
Penulis
Bibliografi

Hak Cipta © 2016 Penerbit UPSI | Reka Bentuk oleh Penerbit UPSI

Penafian: Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Penerbit Universiti tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.