PENERBIT UPSI

Untuk Menjadi Peneraju dalam Penerbitan Ilmiah Bertaraf Dunia

Pencarian kata kunci, ISBN, tajuk buku, nama penulis dan sebagainya

Tarikh kemaskini laman sesawang :13 November 2017

 

Agama

 

Bahasa & Sastera

 

Sains Sukan

 

Modul

 

Teknologi Maklumat

 

Biologi

 

Seni

 

Jurnal

 

Ekonomi

 

Fizik

 

Geografi

 

Umum

 

Terbitan Khas

 

Kanak-kanak

 

Kimia

 

Komunikasi

 

Matematik

 

eBook

 

Pendidikan

 

Buku Terjemahan

Mengajar dan Belajar Bahasa Melayu

ISBN: 983-2620-95-3

Penyunting: Idris Mohd Radzi dan Dahlia Janan

Tahun: 2006

Bidang: Bahasa dan Sastera

RM 25.00 RM 20.00

Sinopsis

Kandungan

Komen

Perubahan dalam Sukatan Pelajaran Baharu mata pelajaran Bahasa Melayu turut melibatkan perubahan dari aspek strategi pengajaran dan pembelajaran. Sukatan Pelajaran Baharu menyeranaikan beberapa pendekatan yang perlu digunakan bagi mengoptimumkan penyampaian pengajaran mata pelajaran Bahasa Melayu. Perubahan dari aspek strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu meliputi aspek pendekatan berpusatkan murid, kepelbagaian teknik, kepelbagaian sumber, penggunaan tatabahasa yang tepat, bacaan luas, pengabungjalinan, penyerapan, penilaian, pemulihan dan pengayaan.

Pengantar Ulasan Kritis terhadap Pengajaran Kemahiran Bernilai Tambah -Abdullah Hassan Penyerapan Nilai Murni dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu - Abdul Hamid Mahmood Penggunaan Pantun dan Syair dalam Pengajaran dan Pembelajaran Tatabahasa Bahasa Melayu - Abd. Rahman Hj. Abd. Aziz, Abd. Ghani Abdullah, Mohamad Zohir Ahmad & Norhayati Hj. Dahalan Pengajaran Makna Berasaskan Data Korpus - Abdullah Yusof Penyerapan kemahiran Kajian Masa Depan: Kaedah Delphi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu - Dahlia Janan Penyerapan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu - Hamid Awang Peraturan Sosiobudaya: Penyerapan Aspek Kesantunan Berbahasa dalam Pengajaran Bahasa Melayu - Husna Faredza Mohamed Redzwan Aplikasi Konstruksi Pengalaman dalam Pembelajaran Karangan -Idris M. Radzi Penyerapan dalam Pengajaran Pemikiran Estetika - Ishak bin Ramly Penyerapan Aspek Komunikasi dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu - Khairul Azam Bahari Menanam Semangat Cinta dan Taat kepada Tanah Air melalui Bahan Bantuan Mengajar - Marlini bt. Hj. Idris Pembelajaran Tatabahasa Bahasa melayu Berbentukan Projek Konkordans Melayu - Mohd Ra'in Shaari Seni Berpuisi - Mohd Rosli Saludin Penerapan Unsur Humor dalam Amalan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu: Satu Kajian Kes - Norhayati bt. Hj. Dahalan, Abdul Rahman b. Hj. Abd. Aziz, Abdul Ghani Kanesan b. Abdullah & Mohamad Zohir b. Ahmad Penyerapan Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif dalam Kefahaman Bacaan Bahasa melayu Murid Sekolah Rendah di Malaysia - Nor Hashimah Hashim, Dr. Subadrah Nair & Yahya Che Lah Karya Kreatif sebagai Bahan Penyerapan Nilai Murni dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa melayu - Razali Ayob Memupuk Semangat Kewarganegaraan Aktif melalui Pembelajaran Bahasa - Rohizani Yaakub Penyerapan Kecerdasan Pelbagai dalam Pengajaran dan Pembelajaran Tatabahasa: Penjodoh Bilangan dalam Lagu - Siti Khariah binti Mohd Zubir Penyerapan Alat-alat Berfikir CoRT dalam Pengajaran Komsas Bahasa Melayu - Subadrah Nair Motivasi Pengajaran dan Pembelajaran - Sulaiman Masri Masalah Penguasaan Kemahiran Membaca di Kalangan Murid-murid Prasekolah - Tajul Aripin bin Kassin Penyerapan Ilmu Semantik dan Pragmatik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu - Zaitul azma binti Zainon Hamzah Penyerapan Model Pembelajaran Secara Kontekstual dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu - Zulkifli Osman Kecerdasan Emosi dan Seni Persembahan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu - Dahlia Janan & Zuraini Ramli Penulis Bibliografi

Hak Cipta © 2016 Penerbit UPSI | Reka Bentuk oleh Penerbit UPSI

Penafian: Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Penerbit Universiti tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.