Jualan Online

Pencapaian

 

Kategori

Agama

Fizik

Komunikasi

Seni

Terjemahan

Bahasa & Sastera

Geografi

Matematik

Teknologi Maklumat

Modul

Biologi

Kanak-kanak

Pendidikan

Umum

Kimia

Sains Sukan

Khas

eBook

Mengajar dan Belajar Bahasa Melayu

ISBN: 983-2620-95-3

Penyunting: Idris Mohd Radzi dan Dahlia Janan

Tahun: 2006

Bidang: Bahasa dan Sastera

RM 25.00     RM 20.00

Beli

Sinopsis

Kandungan

Perubahan dalam Sukatan Pelajaran Baharu mata pelajaran Bahasa Melayu turut melibatkan perubahan dari aspek strategi pengajaran dan pembelajaran. Sukatan Pelajaran Baharu menyeranaikan beberapa pendekatan yang perlu digunakan bagi mengoptimumkan penyampaian pengajaran mata pelajaran Bahasa Melayu. Perubahan dari aspek strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu meliputi aspek pendekatan berpusatkan murid, kepelbagaian teknik, kepelbagaian sumber, penggunaan tatabahasa yang tepat, bacaan luas, pengabungjalinan, penyerapan, penilaian, pemulihan dan pengayaan.

 • Pengantar
 • Ulasan Kritis terhadap Pengajaran Kemahiran Bernilai Tambah -Abdullah Hassan
 • Penyerapan Nilai Murni dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu - Abdul Hamid Mahmood
 • Penggunaan Pantun dan Syair dalam Pengajaran dan Pembelajaran Tatabahasa Bahasa Melayu - Abd. Rahman Hj. Abd. Aziz, Abd. Ghani Abdullah, Mohamad Zohir Ahmad & Norhayati Hj. Dahalan
 • Pengajaran Makna Berasaskan Data Korpus - Abdullah Yusof
 • Penyerapan kemahiran Kajian Masa Depan: Kaedah Delphi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu - Dahlia Janan
 • Penyerapan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu - Hamid Awang
 • Peraturan Sosiobudaya: Penyerapan Aspek Kesantunan Berbahasa dalam Pengajaran Bahasa Melayu - Husna Faredza Mohamed Redzwan
 • Aplikasi Konstruksi Pengalaman dalam Pembelajaran Karangan -Idris M. Radzi
 • Penyerapan dalam Pengajaran Pemikiran Estetika - Ishak bin Ramly
 • Penyerapan Aspek Komunikasi dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu - Khairul Azam Bahari
 • Menanam Semangat Cinta dan Taat kepada Tanah Air melalui Bahan Bantuan Mengajar - Marlini bt. Hj. Idris
 • Pembelajaran Tatabahasa Bahasa melayu Berbentukan Projek Konkordans Melayu - Mohd Ra'in Shaari
 • Seni Berpuisi - Mohd Rosli Saludin
 • Penerapan Unsur Humor dalam Amalan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu: Satu Kajian Kes - Norhayati bt. Hj. Dahalan, Abdul Rahman b. Hj. Abd. Aziz, Abdul Ghani Kanesan b. Abdullah & Mohamad Zohir b. Ahmad
 • Penyerapan Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif dalam Kefahaman Bacaan Bahasa melayu Murid Sekolah Rendah di Malaysia - Nor Hashimah Hashim, Dr. Subadrah Nair & Yahya Che Lah
 • Karya Kreatif sebagai Bahan Penyerapan Nilai Murni dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa melayu - Razali Ayob
 • Memupuk Semangat Kewarganegaraan Aktif melalui Pembelajaran Bahasa - Rohizani Yaakub
 • Penyerapan Kecerdasan Pelbagai dalam Pengajaran dan Pembelajaran Tatabahasa: Penjodoh Bilangan dalam Lagu - Siti Khariah binti Mohd Zubir
 • Penyerapan Alat-alat Berfikir CoRT dalam Pengajaran Komsas Bahasa Melayu - Subadrah Nair
 • Motivasi Pengajaran dan Pembelajaran - Sulaiman Masri
 • Masalah Penguasaan Kemahiran Membaca di Kalangan Murid-murid Prasekolah - Tajul Aripin bin Kassin
 • Penyerapan Ilmu Semantik dan Pragmatik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu - Zaitul azma binti Zainon Hamzah
 • Penyerapan Model Pembelajaran Secara Kontekstual dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu - Zulkifli Osman
 • Kecerdasan Emosi dan Seni Persembahan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu - Dahlia Janan & Zuraini Ramli
 • Penulis
 • Bibliografi

Buku yang berkaitan

Hubungi Kami

Info: Tarikh kemaskini website pada 30 Januari 2018

PENERBIT UPSI

Peneraju Penerbitan Bertaf Dunia

HUBUNGI KAMI

Penerbit / Pejabat Karang Mengarang

Alamat

Universiti Pendidikan Sultan Idris

35900 Tanjung Malim

Perak Darul Ridzuan

Telefon

05-450 5600

Faks

05-459 5169

e-Mel

penerbit@upsi.edu.my

Hak Cipta © 2018 Penerbit UPSI | Reka Bentuk oleh Redzuan Shah, Penerbit UPSI.

Penafian: Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Penerbit Universiti tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.