Penerbit UPSI

Ingin menjadi Peneraju dalam Penerbitan Ilmiah Bertaraf Dunia

Pelbagai info dan maklumat laman sesawang Penerbit UPSI

Pembelajaran Berasaskan Web: Isu dan Trend

MYR 30.00

ISBN: 978-983-3759-85-9

Editor: Ahmad Zamzuri Mohamad Ali

Tahun: 2012

Bidang: Teknologi Maklumat

  • Sinopsis (Sila Klik)

    Buku "Pembelajaran Berasaskan Web: Isu Dan Trend" adalah merupakan koleksi penulisan tenaga pengajar dan pelajar pasca siswazah Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Buku ini merangkumi pelbagai konteks penulisan yang merangkumi lontaran idea, kritikan, laporan penyelidikan, tinjauan perpustakaan dan perbincangan isu-isu. Tajuk ini dipilih memandangkan Web kini telah menjadi suatu medium utama dalam membantu proses pengajaran dan pembelajaran di institusi pendidikan. Buku ini amat sesuai dijadikan tatapan oleh para pendidik, pelajar, para penyelidik juga masyarakat umum dalam meningkatkan pengetahuan berkaitan Web dan pendidikan.
  • Kandungan (Sila Klik)