PENERBIT UPSI

Pencarian kata kunci, ISBN, tajuk buku, nama penulis dan sebagainya

|

|

|

|

|

|

Untuk Menjadi Peneraju dalam Penerbitan Ilmiah Bertaraf Dunia

 

Agama

 

Bahasa & Sastera

 

Sains Sukan

 

Modul

 

Teknologi Maklumat

 

Biologi

 

Seni

 

Jurnal

 

Ekonomi

 

Fizik

 

Geografi

 

Umum

 

Terbitan Khas

 

Kanak-kanak

 

Kimia

 

Komunikasi

 

Matematik

 

eBook

 

Pendidikan

 

Buku Terjemahan

Bahasa / Language

Tarikh kemaskini laman sesawang : 30 Mei 2017

Kategori Buku: Pendidikan

Domain Penilaian dalam Teknologi Pendidikan

RM 34.00 RM 27.20

Creativity in the Classroom and Life: A Nurturing Approach

RM 25.00 RM 20.00

Penyelidikan Terpilih UPSI 2001-2006

RM 90.00 RM 72.00

Pendidikan Seks: Suatu Perspektif Sosial

RM 28.00 RM 22.40

Media dalam Pendidikan

RM 47.00 RM 37.60

Teori Pendidikan Pemikiran Global

RM 30.00 RM 24.00

Benih Budiman: Suatu Analisis Sosio-Sejarah Persekolahan Melayu di Singapura

RM 54.00 RM 43.20

The Social Origins of the Educational System in Peninsular Malaysia

RM 35.00 RM 28.00

Sari Penyelidikan UPSI 2004 Jilid 2

RM 40.00 RM 32.00

Teaching Mathematics in Secondary Schools: Theories and Practices

RM 35.00 RM 28.00

Penaksiran dalam Pendidikan dan Sains Sosial

RM 87.00 RM 69.60

Pendidikan Pembangunan Modal Insan

RM 22.50 RM 18.00

Kajian Tindakan dalam Pendidikan: Teori dan Amalan

RM 30.00 RM 24.00

Dua Dekad Dasar Pandang Ke Timur: Satu Penilaian Aspek Pendidikan (1982 - 2009)

RM 25.00 RM 25.00

Pendidikan Luar: Definisi, Falsafah dan Aplikasi

RM 24.00 RM 19.20

Pendidikan Literasi Awal Kanak-kanak: Teori dan Amali

RM 35.00 RM 28.00

Inovasi P & P dalam Pendidikan Bahasa Melayu

RM 75.00 RM 60.00

Education For All: Malaysian Perspective

RM 40.00 RM 32.00

Pemikiran Kritis dan Kreatif: Konsep, Pendekatan dan Aplikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

RM 30.00 RM 24.00

Proses Kognisi dan Afeksi: Kaedah Pedagogi Hermeneutik dan Interpretasi

RM 23.00 RM 18.40

Pemikiran Dharmawijaya: Menterjemahkan Sosialisasi Masyarakat Desa dan Kota

RM 30.00 RM 24.00

Kaedah Penyelidikan Pengurusan Pendidikan

RM 25.00 RM 20.00

Masalah Pembelajaran

RM 25.00 RM 20.00

Senario Menjalankan Kajian Inkuiri Naratif

RM 35.00 RM 28.00

Panduan Pendidikan Awal Kanak-Kanak: Teori, Model, Kaedah & Aktiviti ke arah Perkembangan Kognisi

RM 28.00 RM 22.40

Numerasi Sekolah Rendah

RM 30.00 RM 24.00

Pendidikan Teknikal dan Vokasional: Pendekatan Penyelidikan, Analisis dan Interpretasi

RM 28.00 RM 22.40

Journal Writing and Publishing: A Researcher's Guide

RM 25.00 RM 20.00

Pendidikan Kanak-kanak: Keperluan Khas

RM 40.00 RM 32.00

Transformasi Pendidikan Murid Kurang Upaya

RM 35.00 RM 28.00

Journal Writing and Publishing: A Researcher's Guide

RM 38.00 RM 30.40

Teknik Asas Penyelidikan Makmal Bioteknologi

RM 36.00 RM 28.80

Kaedah Hermeneutik: Kaedah Intrepretasi Teks Secara kualitatif

RM 27.00 RM 21.60

Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan

RM 50.00 RM 40.00

Pengenalan Ilmu Konten Pedagogi dalam Pendidikan Jasmani (Edisi Ketiga)

RM 30.00 RM 24.00

Penyelidikan Kualitatif: Pengenalan kepada Teori dan Metode (Edisi Ketiga)

RM 50.00 RM 40.00

Assessment in Higher Education Institution in Malaysia

RM 25.00 RM 20.00

Pengajaran & Penguasaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Teori & Amalan

RM 65.00 RM 52.00

Pembelajaran Teradun: Trend, Isu dan Amalan

RM 30.00 RM 24.00

Hak Cipta © 2016 Penerbit UPSI | Reka Bentuk oleh Penerbit UPSI

Penafian: Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Penerbit Universiti tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.