PENERBIT UPSI

Untuk Menjadi Peneraju dalam Penerbitan Ilmiah Bertaraf Dunia

Pencarian kata kunci, ISBN, tajuk buku, nama penulis dan sebagainya

Bahasa / Language

Tarikh kemaskini laman sesawang :7 September 2017

 

Agama

 

Bahasa & Sastera

 

Sains Sukan

 

Modul

 

Teknologi Maklumat

 

Biologi

 

Seni

 

Jurnal

 

Ekonomi

 

Fizik

 

Geografi

 

Umum

 

Terbitan Khas

 

Kanak-kanak

 

Kimia

 

Komunikasi

 

Matematik

 

eBook

 

Pendidikan

 

Buku Terjemahan

Pengajaran dan Pembelajaran Matematik menggunakan TI-NSPIRE CX

ISBN: 978-983-0480-63-3

Penulis: Noraini Idris

Tahun: 2014

Bidang: Matematik

RM 45.00 RM 36.00

Sinopsis

Kandungan

Komen

Buku ini ditulis bertujuan untuk berkongsi cara pengajaran dan pembelajaran matematik peringkat sekolah rnenengah dengan menggunakan Kalkulator Grafik T1-Nspire CX. Persekitaran pembelajaran berasaskan teknologi mudah alih ini direka untuk rnembantu pelajar sekolah menengah meningkatkan kemahiran pemikiran aras tinggi. Melalui persekitaran pembelajaran berasaskan kalkulator graIk TI-Nspire CX, pelajar dapat membina kefahaman yang Iebih mendalam tentang konsep dan idea matematik dan meningkatkan daya pemikiran kreatif, kritikal serta kebolehan membina pemikiran matematik seperti penyelesaian masalah, penaakulan, komunikasi, dan hubung kait maternatik.

 

Aktiviti-aktiviti yang sesuai dan mengikut sukatan pelajaran matematik disediakan dalam buku ini agar pelajar sekolah menengah dan guru matematik khususnya dapat membina dan memperkembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep matematik melalui soal jawab dan aktiviti yang dicadangkan. Pelajar disediakan dengan tugasan yang memerlukan mereka melaksanakan penerokaan, penyiasatan, penyelesaian masalah dan permodelan matematik. Aktiviti ini juga dapat memberi peluang kepada pela jar menggunakan kalkulator TI-Nspire CX secara sistematik dalam menyelesaikan masalah dan seterusnya terlibat dalam penyiasatan dan penerokaan corak dan hubungan untuk membantu mereka meningkatkan keupayaan penaakuIan dan kemahiran komunikasi.

Meneroka kekunci TI-NSPIRE CX

Aritmetik

Bentuk Piawai

Persamaan Kuadratik

Garis Lurus

Statistik

Kebarangkalian

Bulatan

Trigonometri

Garis dan Satah dalam Tiga Matra

Graf Fungsi

Penjelmaan

Matriks

Kecerunan dan Luas di bawah graf

Bearing

|

|

|

|

|

|

Soalan Lazim

Peta Laman

Dasar Privasi

Dasar Keselamatan

W3C Disability Access

Hak Cipta © 2016 Penerbit UPSI | Reka Bentuk oleh Penerbit UPSI

Penafian: Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Penerbit Universiti tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.