PENERBIT UPSI

Untuk Menjadi Peneraju dalam Penerbitan Ilmiah Bertaraf Dunia

Pencarian kata kunci, ISBN, tajuk buku, nama penulis dan sebagainya

Bahasa / Language

Tarikh kemaskini laman sesawang :7 September 2017

 

Agama

 

Bahasa & Sastera

 

Sains Sukan

 

Modul

 

Teknologi Maklumat

 

Biologi

 

Seni

 

Jurnal

 

Ekonomi

 

Fizik

 

Geografi

 

Umum

 

Terbitan Khas

 

Kanak-kanak

 

Kimia

 

Komunikasi

 

Matematik

 

eBook

 

Pendidikan

 

Buku Terjemahan

Pengenalan Kimia Organik

Penulis: Mustaffa Ahmad

Tahun: 2004

ISBN: 983-2620-39-2

Bidang: Kimia

RM 40.00 RM 32.00

Sinopsis

Kandungan

Komen

Buku Pengenalan Kimia Organik ini diperlukan oleh pelajar-pelajar yang baru diperkenalkan topik ini pada peringkat tahun satu di universiti. Mengandungi sebelas bab dan membincangkan mengenai konsep-konsep asas serta memperkenalkan pelbagai sebatian organik yang perlu dikuasai oleh semua pelajar kimia berkenaan dengan topik kimia organik. Dalam bab 3 pelajar diperkenalkan topik mengenal stereokimia sebatian organik dan penulisannya ditulis dengan terancang supaya pelajar boleh memahami topik ini dengan mudah. Selain itu, buku ini telah memberi satu penerangan yang mantap untuk pelajar memahami pelbagai tindak balas kimia organik yang dipelajari. Beberapa mekanisma tindak balas organik diperkenalkan dan diperbincangkan dengan berkesan untuk mengukuhkan kefahaman asas dalam bidang ini.

Sebatian-sebatian karbon

Alkana

Stereokimia sebatian organik

Alkena

Alkuna

Benzana sebatian aromatik

Alkil halida

Alkohol dan fenol

Asid karboksilik

Aldehid keton eter ester

Amina

|

|

|

|

|

|

Soalan Lazim

Peta Laman

Dasar Privasi

Dasar Keselamatan

W3C Disability Access

Hak Cipta © 2016 Penerbit UPSI | Reka Bentuk oleh Penerbit UPSI

Penafian: Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Penerbit Universiti tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.