PENERBIT UPSI

Untuk Menjadi Peneraju dalam Penerbitan Ilmiah Bertaraf Dunia

Pencarian kata kunci, ISBN, tajuk buku, nama penulis dan sebagainya

Bahasa / Language

Tarikh kemaskini laman sesawang :7 September 2017

 

Agama

 

Bahasa & Sastera

 

Sains Sukan

 

Modul

 

Teknologi Maklumat

 

Biologi

 

Seni

 

Jurnal

 

Ekonomi

 

Fizik

 

Geografi

 

Umum

 

Terbitan Khas

 

Kanak-kanak

 

Kimia

 

Komunikasi

 

Matematik

 

eBook

 

Pendidikan

 

Buku Terjemahan

Penyelidikan Kualitatif: Pengenalan kepada Teori dan Metod

ISBN: 983-2620-81-3

Penulis: Othman Lebar

Tahun: 2005

Bidang: Umum

RM 50.00 RM 40.00

Sinopsis

Kandungan

Komen

Buku ini memberikan tumpuan kepada perbincangan teori dan metod penyelidikan kualitatif melalui penghuraian tentang latar belakang perkembangan penyelidikan kualitatif dari segi sejarah perkembangannya, pendekatan-pendekatan serta metodologi utama yang sering digunakan serta asas pemikiran dan falsafah yang mendasari paradigma dan pendekatan penyelidikan juga dibincangkan melalui penjelasan tentang mendapatkan akses serta konsep kesahan dan kebolehpercayaan  dalam konteks penyelidikan kualitatif. Peranan teori juga disentuh dengan panjang lebar bagi menjelaskan kedudukan teori dalam menjalankan penyelidikan kualiti. Ciri-ciri yang dihuraikan ini dapat membezakan dengan jelas antara penyelidikan Kualitatif dan penyelidikan Kuantiti.

Susunan bahagian dan bab dalam buku ini mengambil kira kesesuaiannya dalam memahami prosedur dan proses penyelidikan kualitatif serta perkaitan di antara teori dan amali dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. Penulisan ini disusun sedemikian rupa bagi membolehkan pembaca meneliti aspek pemikiran dan paradigma yang menjadi asas penyelidikan kualitatif dan bagaimana asas-asas tersebut digunakan dalam pengkonseptualan dan pengoperasian penyelidikan kualitatif.

Selain itu buku boleh dijadikan sumber rujukan berkaitan dengan pendekatan penyelidikan kualitatif yang boleh digunakan oleh penyelidik dalam mengkaji isu dan fenomena sosial, politik, ekonomi dan bidang-bidang lain yang menuntut pemahaman yang mendalam serta menyeluruh.

Stilistik

Bahagian Pertama-Pengenalan Kepada Penyelidikan Kualitatif

Apa Itu Penyelidikan Kualitatif

Teori Dalam Penyelidikan Kualitatif

Etika Dalam Penyelidikan Kualitatif

Bahagian Kedua-Mereka Bentuk Kajian Dan Pensampelan

Memilih dan membina reka bentuk kajian

membina kerangka kajian

Bahagian Ketiga-Pendekatan dalam penyelidikan Kualitatif

Tradisi Penyelidikan Kualitatif

Bahagian Keempat- Mengumpul dan Mejana Kualitatif

Pengumpulan Data

Pemerhatian

Temu Bual

Sumber Dokumen

Bahagian Kelima- Mengurus dan Menganalisis Data

Merekod, Mengurus dan Menganalisis Data

Bahagian Keenam- Menulis Laporan Kajian

Proses Menulis Laporan

Menangani Isu Kesahan dan Kebolehpercayaan

Bahagian Ketujuh-Menyediakan Cadangan Penyelidikan

Menulis Cadangan Penyelidikan

|

|

|

|

|

|

Soalan Lazim

Peta Laman

Dasar Privasi

Dasar Keselamatan

W3C Disability Access

Hak Cipta © 2016 Penerbit UPSI | Reka Bentuk oleh Penerbit UPSI

Penafian: Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Penerbit Universiti tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.