PENERBIT UPSI

Untuk Menjadi Peneraju dalam Penerbitan Ilmiah Bertaraf Dunia

Pencarian kata kunci, ISBN, tajuk buku, nama penulis dan sebagainya

Bahasa / Language

Tarikh kemaskini laman sesawang :7 September 2017

 

Agama

 

Bahasa & Sastera

 

Sains Sukan

 

Modul

 

Teknologi Maklumat

 

Biologi

 

Seni

 

Jurnal

 

Ekonomi

 

Fizik

 

Geografi

 

Umum

 

Terbitan Khas

 

Kanak-kanak

 

Kimia

 

Komunikasi

 

Matematik

 

eBook

 

Pendidikan

 

Buku Terjemahan

Penyelidikan Terpilih UPSi 2001-2006

ISBN: 978-983-3759-08-8

Editor: Abu Bakar Nordin

Tahun: 2006

Bidang: Pendidikan

RM 90.00 RM 72.00

Sinopsis

Kandungan

Komen

Hasil penyelidikan yang termuat dalam buku ini mendukung semangat dan usaha berterusan pihak Universiti Pendidikan Sultan Idris untuk mempertingkatkan mutu akademik di samping memperluaskan keupayaan kesarjanaan dalam pelbagai bidang seperti pendidikan, sains dan teknologi, sosial, kebudayaan, alam sekitar dan ICT. Hasil penyelidikan ini boleh dijadikan asas untuk penyelidikan-penyelidikan selanjutnya.

Keberkesanan Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Bahasa Melayu Upsi

Pelestarian Tulisan Jawi: Manifestasi Seni Khat Islami Di Masjid-Masjid Negeri Perak

A Comparative Study On The Development Of Spatial Perception In Drawing Amongst Urban And Rural Secondary School Student

Keberkesanan Pengajaran Dan Pembelajaran Apresiasi Pendidikan Seni Dengan Menggunakan Multimedia Interaktif Bertajuk ‘Lawatan Ke Balas Seni Lukis Negara’

Kajian Kebarangkalian Kausal Terhadap Kecenderungan Pelajar Memilih Geografi Sebagai Mata Pelajaran Elektif Tingkatan 4 Dalam KBSM: Satu Tinjauan Awal

Geometer Skectpad: Penggunaan Dalam Pembelajaran Matematik Tambahan

Identification, Distribution Of Flora And Its Relation To Edaphic Factor At U Forest Reserve-Tools For The Development Of Biology Teaching Module

Keberkesanan Penggunaan Model Pengajaran Dan Pembelajaran Dengan ICT Dalam Pembelajaran Teknologi Maklumat Pelajar Tingkatan Empat Smk Khir Johari, Tanjong Malim

Persepsi Ahli Akademik Dan Majikan Tentang Kemahiran Yang Perlu Dimiliki Oleh Siswazah Pengurusan Perniagaan Dalam Menepati Kehendak Pasaran.

Keberkesanan Pertandingan Seni Jauhi Dadah Peringkat Sekolah Menengah

A Qualitative Case Study Of Peer Writing Conference By A Group Of Form Four Esl Student In A Wiring Class

Assessment Of Secondary School Students’ Writing By Upsi Tesl Undergraduates

Assessment Of Directed Writing By A Group Of Tesl Student At UPSI

A Case Study Of Language Learning Style Among Bilingual University Undergraduates From Different Gender Groups.

Pelaksanaan Kemahiran Pemikiran Sejarah Dalam Pengajaran Guru-Guru Sejarah: Satu Kajian Kes Di Daerah Hilir Perak

Kecenderungan Pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Memilih Minor Geografi

Peranan Kritikan Seni Terhadap Perkembangan Seni Tampak Di Malaysia

Kajian Impak Pembangunan Terhadap Alam Sekitar Di Lembah Bernam(Tanjong Malim)

Penggunaan Pengangkutan Jalan Raya Dan Keselamatan Pelajar Sekolah: Kajian Kes Di Majlis Daerah Tanjong Malim

Perlakuan Meta kognitif Pelajar Tingkatan Empat Dalam Penyelesaian Masalah Matematik Tambahan

Hubungan Antara Gaya Pembelajaran Dengan Pencapaian Akademik Kursus Tamadun Islam Di Universiti Pendidikan Sultan Idris

Hubungan Antara Kemahiran Berfikir Kritis Dan Pencapaian Akademik Pelajar-Pelajar UPSI

Motif Purba Dalam Penghasilan Produk Batik

Hubungan Personaliti Warna Dengan Minat Kerjaya Dalam Kalangan Staf UPSI

Pencapaian dan Penguasaan Konsep dalam Matematik Peringkat SPM

|

|

|

|

|

|

Soalan Lazim

Peta Laman

Dasar Privasi

Dasar Keselamatan

W3C Disability Access

Hak Cipta © 2016 Penerbit UPSI | Reka Bentuk oleh Penerbit UPSI

Penafian: Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Penerbit Universiti tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.