PENERBIT UPSI

Untuk Menjadi Peneraju dalam Penerbitan Ilmiah Bertaraf Dunia

Pencarian kata kunci, ISBN, tajuk buku, nama penulis dan sebagainya

Bahasa / Language

Tarikh kemaskini laman sesawang :7 September 2017

 

Agama

 

Bahasa & Sastera

 

Sains Sukan

 

Modul

 

Teknologi Maklumat

 

Biologi

 

Seni

 

Jurnal

 

Ekonomi

 

Fizik

 

Geografi

 

Umum

 

Terbitan Khas

 

Kanak-kanak

 

Kimia

 

Komunikasi

 

Matematik

 

eBook

 

Pendidikan

 

Buku Terjemahan

Senario Menjalankan Kajian Inkuiri Naratif

ISBN: 978-967-0480-45-9

Penulis: Noor Aini Ahmad

Tahun: 2014

Bidang: Pendidikan

RM 35.00 RM 28.00

Sinopsis

Kandungan

Komen

Senario Menjalankan Kajian Inkuiri Naratif merupakan garapan pengalaman sebenar penulis sepanjang pengajian di peringkat doktor falsafah. Buku ini ditulis berdasarkan refelsi penulis sewaktu menjalankan kajian inkuiri naturalistik menggunakan kaedah inkuiri naratif. Naratif disusun secara santai untuk dikongsi bersama masyarakat terutama pelajar yang mengikuti pengajian di peringkat sarjana muda, sarjana serta doktor falsafah dan sedang bertungkus lumus menyiapkan tesis, disertai atau kertas projek masing-masing. Autobiografi ini menjelaskan episod kehidupan personal penulis tatkala menyiapkan laporan akhir tesis beliau. Penulis berkongsi sekelumit tatkala kisah hidupnya menerusi naratif yang digarap secara telus dan terperinci bagi memaparkan kisah privasi yang selama ini menjadi rahsia peribadi sepanjang pengajian beliau. Menerusi kisah yang dipaparkan, penulis menitipkan nasihat agar dapat dimanfaat oleh pembaca supaya pembaca tidak melakukan kesilapan yang sama pernah dilakukan sepanjang pengajian beliau. Kajian naratif inkuiri merupakan satu kaedah penyelidikan bagi mencari jalan penemuan atau penyelesaian masalah berdasarkan data yang dikumpulkan oleh pengkaji sebagai alat kajian ketika melakukan temubuat, pemerhatian dan penganalisisan bukti dokumen. Kajian naratif inkuiri memberi peluang kepada penkaji untuk memerhati satu kelompok manusia secara lebih menyeluruh bagi melihat fenomena yang berlaku secara semula jadi.

Selayang Pandang Kaedah Mengumpul Data Kajian Awal Menentukan Tujuan Kajian Pengalaman Menulis Usulan Kajian Jejak Audit: Mengumpul Data Jejak Audit: Menganalisis Data Melaporkan Demografi Melapor Data secara Naratif Melapor dan Merumus Kajian Naratif Inkuiri secara Kreatif: Menggunakan Gambar Rajah Venn Melapor dan Merumus Kajian Naratif Inkuiri secara Kreatif: Menggunakan Puisi Melapor dan Merumus Kajian Naratif Inkuiri secara Kreatif: Menggunakan Jadual dan Model Gaya Menulis Perbincangan dan Implikasi dalam Laporan

|

|

|

|

|

|

Soalan Lazim

Peta Laman

Dasar Privasi

Dasar Keselamatan

W3C Disability Access

Hak Cipta © 2016 Penerbit UPSI | Reka Bentuk oleh Penerbit UPSI

Penafian: Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Penerbit Universiti tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.