PENERBIT UPSI

Untuk Menjadi Peneraju dalam Penerbitan Ilmiah Bertaraf Dunia

Pencarian kata kunci, ISBN, tajuk buku, nama penulis dan sebagainya

Bahasa / Language

Tarikh kemaskini laman sesawang :7 September 2017

 

Agama

 

Bahasa & Sastera

 

Sains Sukan

 

Modul

 

Teknologi Maklumat

 

Biologi

 

Seni

 

Jurnal

 

Ekonomi

 

Fizik

 

Geografi

 

Umum

 

Terbitan Khas

 

Kanak-kanak

 

Kimia

 

Komunikasi

 

Matematik

 

eBook

 

Pendidikan

 

Buku Terjemahan

Sistem Komputer

ISBN: 983-2620-62-7

Penulis: Abdul Samad Hanif

Tahun: 2005

Bidang: Teknologi Maklumat

RM 75.00 RM 60.00

Sinopsis

Kandungan

Komen

Hampir semua orang tahu apa yang komputer boleh lakukan, tetapi tidak ramai yang mengetahui bagaimana komputer berfungsi. Untuk itu buku Sistem Komputer ini diterbitkan bagi menghuraikan peranan itu kegunaan setiap bahagian komputer. Pengetahuan ini boleh membantu pelajar dan pembaca membuat pilihan peralatan komputer sesuai dengan kerja yang dilakukan, di samping membantu mengesan kerosakan asas dan menyenggara komputer. Buku ini diolah dengan menggunakan pendekatan ringkas dan tepat, agar pelajar dapat mengikutinya dengan pantas sesuai dengan masa yang terbatas untuk mempelajari subjek ini. Tahap keilmuan yang dihuraikan berada di peringkat permulaan menuju di peringkat pertengahan. Buku ini amat sesuai untuk pembaca baharu bidang in. Kandungannya sisampaikan dengan sokongan latihan, gambar rajah dan gambar foto bagi memudahkan pembaca memahaminya. Pembaca boleh mengenali komputer dengan lebih dekat berdasarkan sukatan pelajaran yang diguna pakai di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). Subjek Sistem Komputer diwajibkan kepada semua pelajar Teknologi Maklumat dan Komunikasi memandangkan keperluannya di sekolah atau institut yang mengajar bidang Teknologi Maklumat atau Sains Komputer.

Pengenalan Sistem Komputer

Pengkelasan Komputer

Sistem Nombor

Litar Logik dan Al-Jabar Boolean

Pepalang

Ingatan

Storan Sekunder

Unit Pemproses Pusat (CPU)

Modul Input / Output

Sistem Operasi

Pemprosesan Selari

Penyenggaran

|

|

|

|

|

|

Soalan Lazim

Peta Laman

Dasar Privasi

Dasar Keselamatan

W3C Disability Access

Hak Cipta © 2016 Penerbit UPSI | Reka Bentuk oleh Penerbit UPSI

Penafian: Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Penerbit Universiti tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.