PENERBIT UPSI

Untuk Menjadi Peneraju dalam Penerbitan Ilmiah Bertaraf Dunia

Pencarian kata kunci, ISBN, tajuk buku, nama penulis dan sebagainya

Tarikh kemaskini laman sesawang :13 November 2017

 

Agama

 

Bahasa & Sastera

 

Sains Sukan

 

Modul

 

Teknologi Maklumat

 

Biologi

 

Seni

 

Jurnal

 

Ekonomi

 

Fizik

 

Geografi

 

Umum

 

Terbitan Khas

 

Kanak-kanak

 

Kimia

 

Komunikasi

 

Matematik

 

eBook

 

Pendidikan

 

Buku Terjemahan

Teori Bahasa: Implikasi terhadap Pengajaran Tatabahasa

ISBN: 983-2620-01-5

Penulis: Nik Hassan Basri bin Nik Ab. Kadir

Tahun: 2003

Bidang: Bahasa dan Sastera

RM 25.00 RM 20.00

Sinopsis

Kandungan

Komen

Buku ini merupakan sebuah buku pengenalan yang komprehensif dan penghuraian umum tentang bahasa, kajian bahasa (linguistik), teori huraian bahasa, teori pemerolehan bahasa, prinsip, pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran tatabahasa, sistem pengajaran bahasa di sekolah, dan tatabahasa Melayu. Dis samping itu disentuh juga beberapa pendapat linguis tentang pengertian bahasa, sejarah perkembangan pengkajian bahasa (linguistik) dan implikasi teori-teori huraian dan pemerolehan bahasa dalam bahasa proses pengajaran dan pembelajaran tatabahasa di sekolah rendah dan menengah. Akhir sekali di ketenggah secara tuntas contoh-contoh persediaan mengajar bahasa berasaskan format bahasa Melayu terkini. Buku ini amat sesuai dan akan bermanfaat kiranya digunakan sebagai rujukan oleh pelajar maktab penguruan, mahasiswa ijazah pertama di IPT,pengkaji bahasa, guru-guru bahasa Melayu, pencinta bahasa, ahli bahasa dan juga semua golongan pembaca yang berminat dalam bidang kajian bahasa.
Bahasa dan Kepentingannya Linguistik dan Bidang Kajiannya Sejarah Perkembangan Ilmu Lingustik Teori-teori Huraian Bahasa Teori-teori Pemerolehan dan Pembelajaran Bahasa Konsep-Konsep Utama Prinsip-Prinsip Pengajaran Dan Pembelajaran dan Pembelajaran Bahasa Pendekatan-pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Kaedah-Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Pengajaran dan Pembelajaran Tatabahasa Pengajaran Bahasa di Sekolah Perkaitan Antara Prinsip, Pendekatan dan Kaedah dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Tatabahasa di Sekolah Ringkasan Mengajar Tatabahasa Ringkasan Mengajar Bahasa (Format Baru)

Hak Cipta © 2016 Penerbit UPSI | Reka Bentuk oleh Penerbit UPSI

Penafian: Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Penerbit Universiti tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.