Jualan Online

Pencapaian

 

Kategori

Agama

Fizik

Komunikasi

Seni

Terjemahan

Bahasa & Sastera

Geografi

Matematik

Teknologi Maklumat

Modul

Biologi

Kanak-kanak

Pendidikan

Umum

Kimia

Sains Sukan

Khas

eBook

Teori Bahasa: Implikasi terhadap Pengajaran Tatabahasa

ISBN: 983-2620-01-5

Penulis: Nik Hassan Basri bin Nik Ab. Kadir

Tahun: 2003

Bidang: Bahasa dan Sastera

RM 25.00     RM 20.00

Beli

Sinopsis

Kandungan

Buku ini merupakan sebuah buku pengenalan yang komprehensif dan penghuraian umum tentang bahasa, kajian bahasa (linguistik), teori huraian bahasa, teori pemerolehan bahasa, prinsip, pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran tatabahasa, sistem pengajaran bahasa di sekolah, dan tatabahasa Melayu. Dis samping itu disentuh juga beberapa pendapat linguis tentang pengertian bahasa, sejarah perkembangan pengkajian bahasa (linguistik) dan implikasi teori-teori huraian dan pemerolehan bahasa dalam bahasa proses pengajaran dan pembelajaran tatabahasa di sekolah rendah dan menengah. Akhir sekali di ketenggah secara tuntas contoh-contoh persediaan mengajar bahasa berasaskan format bahasa Melayu terkini. Buku ini amat sesuai dan akan bermanfaat kiranya digunakan sebagai rujukan oleh pelajar maktab penguruan, mahasiswa ijazah pertama di IPT,pengkaji bahasa, guru-guru bahasa Melayu, pencinta bahasa, ahli bahasa dan juga semua golongan pembaca yang berminat dalam bidang kajian bahasa.
Bahasa dan Kepentingannya Linguistik dan Bidang Kajiannya Sejarah Perkembangan Ilmu Lingustik Teori-teori Huraian Bahasa Teori-teori Pemerolehan dan Pembelajaran Bahasa Konsep-Konsep Utama Prinsip-Prinsip Pengajaran Dan Pembelajaran dan Pembelajaran Bahasa Pendekatan-pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Kaedah-Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Pengajaran dan Pembelajaran Tatabahasa Pengajaran Bahasa di Sekolah Perkaitan Antara Prinsip, Pendekatan dan Kaedah dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Tatabahasa di Sekolah Ringkasan Mengajar Tatabahasa Ringkasan Mengajar Bahasa (Format Baru)

Buku yang berkaitan

Hubungi Kami

Info: Tarikh kemaskini website pada 30 Januari 2018

PENERBIT UPSI

Peneraju Penerbitan Bertaf Dunia

HUBUNGI KAMI

Penerbit / Pejabat Karang Mengarang

Alamat

Universiti Pendidikan Sultan Idris

35900 Tanjung Malim

Perak Darul Ridzuan

Telefon

05-450 5600

Faks

05-459 5169

e-Mel

penerbit@upsi.edu.my

Hak Cipta © 2018 Penerbit UPSI | Reka Bentuk oleh Redzuan Shah, Penerbit UPSI.

Penafian: Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Penerbit Universiti tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.