Jualan Online

Pencapaian

 

Kategori

Agama

Fizik

Komunikasi

Seni

Terjemahan

Bahasa & Sastera

Geografi

Matematik

Teknologi Maklumat

Modul

Biologi

Kanak-kanak

Pendidikan

Umum

Kimia

Sains Sukan

Khas

eBook

Terjemahan dalam Bidang Pendidikan (Prosiding)

ISBN: 983-2620-25-2

Penyunting: Abdullah Hassan

Tahun: 2003

Bidang: Bahasa dan Sastera

RM 50.00     RM 40.00

Beli

Sinopsis

Kandungan

Terjemahan dalam Bidang Pendidikan adalah buku yang memaparkan maklum balas daripada beberapa memaparkan maklum balas daripada beberapa sarjana yang menjalankan terjemahan dalam bahasa Melayu, Arab, Inggeris, Cina dan Korea. Mereka membincangkan isu-isu dan dapatan-dapatan penting dalam terjemahan dan aplikasi terjemahan dalam mengajar dan belajar bahasa. Beberapa teknik baru dikemukakan bagi menterjemah, menilai dan menyunting terjemahan. Kedua, beberapa teknik baru juga dikemukakan dalam menangani isu makna dan teknik menganalisis teks sumber dan sasaran. Ketiga, terjemahan juga dilihat sebagai suatu kaedah yang dapat membantu guru mengajar bahasa asing dengan lebih mudah. Judul-judul ini releven dengan keperluan mengajar bahasa sekarang.

Kegiatan Buku Terjemahan STP Anggota MAPIM, 1990-2000 - Roosfa Hashim Satu Analisis Statistik Buku Terjemahan dalam Bidang Linguistik dan Pendidikan - Raja Masittah Raja Ariffin dan Rahmah Ja'afar Tinjauan Terhadap Penterjemahan Buku Geografi Sehingga Kini - Abdul Hamid Abdullah dan Mohmadisa Hashim Keperluan Karya Terjemahan dalam Pendidikan Kejuruteraan Mekanik di Universiti Teknologi Malaysia - Yahaya bin Ramli dan Khalid bin Mazlan An Alternative Paradigm in Culture of Publishing for Translated Books - Mus Chairil Samani Saranan Kajian Korpus Terbanding dan Korpus Selari - Norwati Md Yusof Satu Analisis Strategi Penterjemahan Kata Kerja dalam Cerpen Bahasa Mandarin kepada Bahasa Melayu dan Implikasinya terhadap Latihan Penterjemah - Goh Sang Seong dan Mashudi Kader Pendekatan Fungsional dalam Penilaian Terjemahan - Rokiah Awang Kursus Terjemahan bagi Pembaca Berita RTM - Khairul Azam Penterjemahan Perisian Bestari Sains dan Matematik ke dalam Bahasa Inggeris: Pengalaman ITNMB - Onn Mohd. Jadi Kepentingan Penguasaaan Bahasa Sumber dan Sasaran dalam Terjemahan - Hazidah Mohamed Jamil Menangani Hambatan Sosiobudaya dalam Terjemahan Psikologi Pendidikan - Sharifah Fazliyaton Shaik Ismail Manual Mengedit Kesilapan Tatabahasa pada Teks Terjemahan - Ainon Mohd. Kenalkan Semula Terjemahan Teks Bahasa Inggeris ke Bahasa Melayu dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu STPM - Zulkifli Osman Penterjemahan dan Peristilahan dalam Pengajaran - Sulaiman Masri dan Ahmad Khair Mohd Nor Adaptasi dan Terjemahan Teori Kesusasteraan Asing dalam Amalan Pengajaran dalam Pembelajaran Kesusasteraan Melayu di Institusi Pengajian Tinggi - Wahab Ali Terjemahan Buku Ilmu Kemanusiaan ke Bahasa Parsi - H.M. Bukhari Lubis Penterjemahan dan Perkamusan Dwibahasa: Bahasa Korea dan Bahasa Indonesia - Chun Tai Hyun Sumbangan Syed Mahmud al-Hindi dalam Bidang Penterjemahan - Norliza Hj. Jamaluddin Terjemahan Kosa Kata Bahasa Temiar ke Bahasa Melayu di Kg. Pasid, Kelantan - Ahmad Redzuwan Mohd Yunus dan Anuar Puteh Penggunaan Kamus dalam Pembelajaran Bidang Penterjemahan Arab-Melayu - Muhammad Fauzi Jumingan Teknologi Terjemahan untuk Pendidikan dalam Era Globalisasi dan Ekonomi Berasaskan Ilmu - Imran Ho Sistem Mentor bagi Meningkatkan Mutu dan Prestasi Terjemahan - Abd Latiff bin Bidin Kesan Terjemahan dalam Penggunaan Bahasa dalam Telefon Bimbit - Syed Zainal Ariff Syed Jamaluddin Peranan Terjemahan dalam Pembangunan Bangsa - Haji Saidin b. Talib Pengalaman dalam Terjemahan Melayu-Arab - Abdul Rahman Chik Masalah Penterjemahan Melayu-Arab di kalangan Pelajar Melayu - Azhar Muhammad, Ahmad Kilani Mohamed dan Sulaiman Shakib Mohd Noor Keupayaan Menterjemah Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama - Mohamad Khairul Azman Ajuhary Kes Istilah ad-Deen serta Solat dalam Terjemahan al-Quran dan Kamus - Muhammad Anas Al-Muhsin Sumbangan Dato' Yusoff Zaky Yacob dalam Bidang Penulisan dan Penterjemahan Buku-buku Agama di Malaysia - Sulaiman Shakib Mohd Noor, Aminuddin Ruskam al-Dawamy dan Azhar Muhammad Kajian Terhadap Program Pengajaran al-Quran yang berkesan kepada Saudara Baru Cina dalam Malaysian Chinese Muslim Association - Anuar Puteh dan Redzuwan Mohd Yunus Textual Analysis as Effective Tools for Translation and Translator's Education - Tengku Sepora Mahadi dan Mohamed Abdou Moindjie Developing Highly Skilled Translators for the Demands of the Modern Era -Rebecca Fanany Improving Interpreting Trainning: A Neuropsychological Aspect - Lin Wei Pedagogical Issues in Translation and Interpreting - Lelany Ayob Translator Training: A Survey of Administrators of Translation Agencies - Li Defeng Some Issues in Translating Materials from English into Malay with Implications for Translators' Training and Education - Ismet Fanay The Role of Translation in Education Based On an Analysis of Hikayat Abdullah - Haslina Haroon Memes in Translation as a Think-Aloud Protocal Case Study - Kulwindr Kaur a.p. Gurdial Multicultural Children's Literature for Intercultural Understanding - Ramesh Nair and Rajasegaran Krishnasamy Understanding and Translating Metaphor - Norsimah Mat Awal and Nor Zakiah Abdul Hamid ETeMS: Labeling the Conversion of Signs on Relaying the Contents - Hasuria Che Omar Translation and Education in a Globalized World - Ahmad Najib Ariffin Translation, Culture and Education : Using Quranic Translation in ELT - Zaidan Ali Jassem Translation as a Teaching Technique in the ESL Classroom - Nor Azmi Mostafa The Problem of Tag Question among Malay Students - Abdul Halim bin Ibrahim Translation as an Alternative Methods ESL - Alias Mohammad Yatim dan Norasmadi Norasin Translation in the Bilingual Classroom Interaction in Negara Brunei Darussalam - Dyg. Fatimah Hj. Awang Chuchu Translated Poems as Supplementary Text in ESL Classrooms - Normah binti Othman The Role of Translation in Group Writing - Mariam Mohamed Nor and Rahmad Sukor Abdul Samad Peranan Terjemahan dalam Memantapkan Kemahiran Membaca dalam Bahasa Inggeris - Intan Safinaz bt. Zainuddin

Buku yang berkaitan

Hubungi Kami

Info: Tarikh kemaskini website pada 30 Januari 2018

PENERBIT UPSI

Peneraju Penerbitan Bertaf Dunia

HUBUNGI KAMI

Penerbit / Pejabat Karang Mengarang

Alamat

Universiti Pendidikan Sultan Idris

35900 Tanjung Malim

Perak Darul Ridzuan

Telefon

05-450 5600

Faks

05-459 5169

e-Mel

penerbit@upsi.edu.my

Hak Cipta © 2018 Penerbit UPSI | Reka Bentuk oleh Redzuan Shah, Penerbit UPSI.

Penafian: Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Penerbit Universiti tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.