PENERBIT UPSI

Pencarian kata kunci, ISBN, tajuk buku, nama penulis dan sebagainya

|

|

|

|

|

|

Untuk Menjadi Peneraju dalam Penerbitan Ilmiah Bertaraf Dunia

 

Agama

 

Bahasa & Sastera

 

Sains Sukan

 

Modul

 

Teknologi Maklumat

 

Biologi

 

Seni

 

Jurnal

 

Ekonomi

 

Fizik

 

Geografi

 

Umum

 

Terbitan Khas

 

Kanak-kanak

 

Kimia

 

Komunikasi

 

Matematik

 

eBook

 

Pendidikan

 

Buku Terjemahan

Bahasa / Language

Tarikh kemaskini laman sesawang :7 September 2017

Terjemahan dalam Bidang Pendidikan (Prosiding)

ISBN: 983-2620-25-2

Penyunting: Abdullah Hassan

Tahun: 2003

Bidang: Bahasa dan Sastera

RM 50.00 RM 40.00

Sinopsis

Kandungan

Komen

Terjemahan dalam Bidang Pendidikan adalah buku yang memaparkan maklum balas daripada beberapa memaparkan maklum balas daripada beberapa sarjana yang menjalankan terjemahan dalam bahasa Melayu, Arab, Inggeris, Cina dan Korea. Mereka membincangkan isu-isu dan dapatan-dapatan penting dalam terjemahan dan aplikasi terjemahan dalam mengajar dan belajar bahasa. Beberapa teknik baru dikemukakan bagi menterjemah, menilai dan menyunting terjemahan. Kedua, beberapa teknik baru juga dikemukakan dalam menangani isu makna dan teknik menganalisis teks sumber dan sasaran. Ketiga, terjemahan juga dilihat sebagai suatu kaedah yang dapat membantu guru mengajar bahasa asing dengan lebih mudah. Judul-judul ini releven dengan keperluan mengajar bahasa sekarang.

Kegiatan Buku Terjemahan STP Anggota MAPIM, 1990-2000 - Roosfa Hashim
Satu Analisis Statistik Buku Terjemahan dalam Bidang Linguistik dan Pendidikan - Raja Masittah Raja Ariffin dan Rahmah Ja'afar
Tinjauan Terhadap Penterjemahan Buku Geografi Sehingga Kini - Abdul Hamid Abdullah dan Mohmadisa Hashim
Keperluan Karya Terjemahan dalam Pendidikan Kejuruteraan Mekanik di Universiti Teknologi Malaysia - Yahaya bin Ramli dan Khalid bin Mazlan
An Alternative Paradigm in Culture of Publishing for Translated Books - Mus Chairil Samani
Saranan Kajian Korpus Terbanding dan Korpus Selari - Norwati Md Yusof
Satu Analisis Strategi Penterjemahan Kata Kerja dalam Cerpen Bahasa Mandarin kepada Bahasa Melayu dan Implikasinya terhadap Latihan Penterjemah - Goh Sang Seong dan Mashudi Kader
Pendekatan Fungsional dalam Penilaian Terjemahan - Rokiah Awang
Kursus Terjemahan bagi Pembaca Berita RTM - Khairul Azam
Penterjemahan Perisian Bestari Sains dan Matematik ke dalam Bahasa Inggeris: Pengalaman ITNMB - Onn Mohd. Jadi
Kepentingan Penguasaaan Bahasa Sumber dan Sasaran dalam Terjemahan - Hazidah Mohamed Jamil
Menangani Hambatan Sosiobudaya dalam Terjemahan Psikologi Pendidikan - Sharifah Fazliyaton Shaik Ismail
Manual Mengedit Kesilapan Tatabahasa pada Teks Terjemahan - Ainon Mohd.
Kenalkan Semula Terjemahan Teks Bahasa Inggeris ke Bahasa Melayu dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu STPM - Zulkifli Osman
Penterjemahan dan Peristilahan dalam Pengajaran - Sulaiman Masri dan Ahmad Khair Mohd Nor
Adaptasi dan Terjemahan Teori Kesusasteraan Asing dalam Amalan Pengajaran dalam Pembelajaran Kesusasteraan Melayu di Institusi Pengajian Tinggi - Wahab Ali
Terjemahan Buku Ilmu Kemanusiaan ke Bahasa Parsi - H.M. Bukhari Lubis
Penterjemahan dan Perkamusan Dwibahasa: Bahasa Korea dan Bahasa Indonesia - Chun Tai Hyun
Sumbangan Syed Mahmud al-Hindi dalam Bidang Penterjemahan - Norliza Hj. Jamaluddin
Terjemahan Kosa Kata Bahasa Temiar ke Bahasa Melayu di Kg. Pasid, Kelantan - Ahmad Redzuwan Mohd Yunus dan Anuar Puteh
Penggunaan Kamus dalam Pembelajaran Bidang Penterjemahan Arab-Melayu - Muhammad Fauzi Jumingan
Teknologi Terjemahan untuk Pendidikan dalam Era Globalisasi dan Ekonomi Berasaskan Ilmu - Imran Ho
Sistem Mentor bagi Meningkatkan Mutu dan Prestasi Terjemahan - Abd Latiff bin Bidin
Kesan Terjemahan dalam Penggunaan Bahasa dalam Telefon Bimbit - Syed Zainal Ariff Syed Jamaluddin
Peranan Terjemahan dalam Pembangunan Bangsa - Haji Saidin b. Talib
Pengalaman dalam Terjemahan Melayu-Arab - Abdul Rahman Chik
Masalah Penterjemahan Melayu-Arab di kalangan Pelajar Melayu - Azhar Muhammad, Ahmad Kilani Mohamed dan Sulaiman Shakib Mohd Noor
Keupayaan Menterjemah Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama - Mohamad Khairul Azman Ajuhary
Kes Istilah ad-Deen serta Solat dalam Terjemahan al-Quran dan Kamus - Muhammad Anas Al-Muhsin
Sumbangan Dato' Yusoff Zaky Yacob dalam Bidang Penulisan dan Penterjemahan Buku-buku Agama di Malaysia - Sulaiman Shakib Mohd Noor, Aminuddin Ruskam al-Dawamy dan Azhar Muhammad
Kajian Terhadap Program Pengajaran al-Quran yang berkesan kepada Saudara Baru Cina dalam Malaysian Chinese Muslim Association - Anuar Puteh dan Redzuwan Mohd Yunus
Textual Analysis as Effective Tools for Translation and Translator's Education - Tengku Sepora Mahadi dan Mohamed Abdou Moindjie
Developing Highly Skilled Translators for the Demands of the Modern Era -Rebecca Fanany
Improving Interpreting Trainning: A Neuropsychological Aspect - Lin Wei
Pedagogical Issues in Translation and Interpreting - Lelany Ayob
Translator Training: A Survey of Administrators of Translation Agencies - Li Defeng
Some Issues in Translating Materials from English into Malay with Implications for Translators' Training and Education - Ismet Fanay
The Role of Translation in Education Based On an Analysis of Hikayat Abdullah - Haslina Haroon
Memes in Translation as a Think-Aloud Protocal Case Study - Kulwindr Kaur a.p. Gurdial
Multicultural Children's Literature for Intercultural Understanding - Ramesh Nair and Rajasegaran Krishnasamy
Understanding and Translating Metaphor - Norsimah Mat Awal and Nor Zakiah Abdul Hamid
ETeMS: Labeling the Conversion of Signs on Relaying the Contents - Hasuria Che Omar
Translation and Education in a Globalized World - Ahmad Najib Ariffin
Translation, Culture and Education : Using Quranic Translation in ELT - Zaidan Ali Jassem
Translation as a Teaching Technique in the ESL Classroom - Nor Azmi Mostafa
The Problem of Tag Question among Malay Students - Abdul Halim bin Ibrahim
Translation as an Alternative Methods ESL - Alias Mohammad Yatim dan Norasmadi Norasin
Translation in the Bilingual Classroom Interaction in Negara Brunei Darussalam - Dyg. Fatimah Hj. Awang Chuchu
Translated Poems as Supplementary Text in ESL Classrooms - Normah binti Othman
The Role of Translation in Group Writing - Mariam Mohamed Nor and Rahmad Sukor Abdul Samad
Peranan Terjemahan dalam Memantapkan Kemahiran Membaca dalam Bahasa Inggeris - Intan Safinaz bt. Zainuddin

Hak Cipta © 2016 Penerbit UPSI | Reka Bentuk oleh Penerbit UPSI

Penafian: Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Penerbit Universiti tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.