PENERBIT UPSI

Pencarian kata kunci, ISBN, tajuk buku, nama penulis dan sebagainya

|

|

|

|

|

|

Untuk Menjadi Peneraju dalam Penerbitan Ilmiah Bertaraf Dunia

 

Agama

 

Bahasa & Sastera

 

Sains Sukan

 

Modul

 

Teknologi Maklumat

 

Biologi

 

Seni

 

Jurnal

 

Ekonomi

 

Fizik

 

Geografi

 

Umum

 

Terbitan Khas

 

Kanak-kanak

 

Kimia

 

Komunikasi

 

Matematik

 

eBook

 

Pendidikan

 

Buku Terjemahan

Bahasa / Language

Tarikh kemaskini laman sesawang :7 September 2017

Tradisi Pembentukan Sastera Melayu Moden

ISBN: 983-2620-32-5

Penulis: A.Wahab Ali

Tahun: 2004

Bidang: Bahasa dan Sastera

RM 28.00 RM 22.40

Sinopsis

Kandungan

Komen

Buku ini mengandungi kumpulan perbincangan yang merangkumi tema pembentukan kesusasteraan Melayu moden. Di dalamnya termuat:

pembinaan sastera, tradisi dan proses pemodenan serta penulisan dan institusi sastera. Dalam pembinaan sastera disentuh secara teori tentang pembentukan kesusasteraan Malaysia moden. Selanjutnya, dibincangkan proses pemodenan yang dilalui oleh kesusasteraan Melayu dan terakhir ditunjukkan peranan institusi kesusasteraan dan corak pelukisan yang timbul daripadanya.

Buku ini amat berguna untuk kepustakaan kesusasteraan Melayu moden dan perlu dimiliki pengkaji pasca siswazah, mahasiswa dan pelajar sekolah serta orang awam yang ingin mengetahui hakikat kesusasteraan Malaysia moden. Banyak penemuan dan idea bernas mengenai kesusasteraan Melayu moden yang akan anda temui di dalamnya.

Bahagian I
Pembinaan Sastera
Unsur-unsur Tradisi untuk Pembinaan Puisi Nasional Malaysia
Peranan dan Kedudukan Sastera Lisan dalam Pengembangan Sastera Malaysia
Pemupukan Keperibadian Nasional Lewat Penulisan Sastera dan Kewartawanan
Ke Arah Penubuhan Pengajian Penulisan Kreatif dan Deeskriptif
Pengajian Kesusasteraan Melayu Moden : Masalah dan Cara Penyelesaiannya
Bahagian II
Tradisi dan Proses Pemodenan
Dari Alam Kudus ke Alam Duniawi: Satu Sudut daripada Perkembangan Prosa Indonesia dan Malaysia
kontak individu Nusantara dengan Barat: Pembenihan Prosa Melayu Moden-Indonesia dan Malaysia
Perubahan dan Tradisi: Pembentukan Novel dalam Kesusasteraan Malaysia
Pembentukan dan Kemunculan Novel dalam Kesusasteraan Moden Indonesia dan Malaysia
Bahagian III
Peranan Sastera : Penulis dan Institusi Sastera
Sumbangan SITC/MPSI dalam Pembentukan Kesusasteraan Melayu Moden
Latar Belakang Sasterawan SITC-MPSI 1958-1962
Perkumpulan Penulis Kelantan Sehingga Awal Merdeka dan Sumbangannya dalam Kesusasteraan Malaysia
Penubuhan Pena
Keterlibatan Penulis-Penulis Terengganu dalam Kesusasteraan Malaysia
Novelis-novelis Terengganu dan Cabaran yang Dihadapi

Hak Cipta © 2016 Penerbit UPSI | Reka Bentuk oleh Penerbit UPSI

Penafian: Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Penerbit Universiti tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.