PENERBIT UPSI

Untuk Menjadi Peneraju dalam Penerbitan Ilmiah Bertaraf Dunia

Pencarian kata kunci, ISBN, tajuk buku, nama penulis dan sebagainya

Tarikh kemaskini laman sesawang :13 November 2017

 

Agama

 

Bahasa & Sastera

 

Sains Sukan

 

Modul

 

Teknologi Maklumat

 

Biologi

 

Seni

 

Jurnal

 

Ekonomi

 

Fizik

 

Geografi

 

Umum

 

Terbitan Khas

 

Kanak-kanak

 

Kimia

 

Komunikasi

 

Matematik

 

eBook

 

Pendidikan

 

Buku Terjemahan

Tradisi Pembentukan Sastera Melayu Moden

ISBN: 983-2620-32-5

Penulis: A.Wahab Ali

Tahun: 2004

Bidang: Bahasa dan Sastera

RM 28.00 RM 22.40

Sinopsis

Kandungan

Komen

Buku ini mengandungi kumpulan perbincangan yang merangkumi tema pembentukan kesusasteraan Melayu moden. Di dalamnya termuat:

pembinaan sastera, tradisi dan proses pemodenan serta penulisan dan institusi sastera. Dalam pembinaan sastera disentuh secara teori tentang pembentukan kesusasteraan Malaysia moden. Selanjutnya, dibincangkan proses pemodenan yang dilalui oleh kesusasteraan Melayu dan terakhir ditunjukkan peranan institusi kesusasteraan dan corak pelukisan yang timbul daripadanya.

Buku ini amat berguna untuk kepustakaan kesusasteraan Melayu moden dan perlu dimiliki pengkaji pasca siswazah, mahasiswa dan pelajar sekolah serta orang awam yang ingin mengetahui hakikat kesusasteraan Malaysia moden. Banyak penemuan dan idea bernas mengenai kesusasteraan Melayu moden yang akan anda temui di dalamnya.

Bahagian I Pembinaan Sastera Unsur-unsur Tradisi untuk Pembinaan Puisi Nasional Malaysia Peranan dan Kedudukan Sastera Lisan dalam Pengembangan Sastera Malaysia Pemupukan Keperibadian Nasional Lewat Penulisan Sastera dan Kewartawanan Ke Arah Penubuhan Pengajian Penulisan Kreatif dan Deeskriptif Pengajian Kesusasteraan Melayu Moden : Masalah dan Cara Penyelesaiannya Bahagian II Tradisi dan Proses Pemodenan Dari Alam Kudus ke Alam Duniawi: Satu Sudut daripada Perkembangan Prosa Indonesia dan Malaysia kontak individu Nusantara dengan Barat: Pembenihan Prosa Melayu Moden-Indonesia dan Malaysia Perubahan dan Tradisi: Pembentukan Novel dalam Kesusasteraan Malaysia Pembentukan dan Kemunculan Novel dalam Kesusasteraan Moden Indonesia dan Malaysia Bahagian III Peranan Sastera : Penulis dan Institusi Sastera Sumbangan SITC/MPSI dalam Pembentukan Kesusasteraan Melayu Moden Latar Belakang Sasterawan SITC-MPSI 1958-1962 Perkumpulan Penulis Kelantan Sehingga Awal Merdeka dan Sumbangannya dalam Kesusasteraan Malaysia Penubuhan Pena Keterlibatan Penulis-Penulis Terengganu dalam Kesusasteraan Malaysia Novelis-novelis Terengganu dan Cabaran yang Dihadapi

Hak Cipta © 2016 Penerbit UPSI | Reka Bentuk oleh Penerbit UPSI

Penafian: Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Penerbit Universiti tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.