Jualan Online

Pencapaian

 

Kategori

Agama

Fizik

Komunikasi

Seni

Terjemahan

Bahasa & Sastera

Geografi

Matematik

Teknologi Maklumat

Modul

Biologi

Kanak-kanak

Pendidikan

Umum

Kimia

Sains Sukan

Khas

eBook

Urus Tadbir Masjid Secara Berkesan

ISBN: 978-983-3759-89-7

Penulis: Abdul Munir Ismail

Tahun: 2012

Bidang: Agama

RM 35.00     RM 28.00

Beli

Sinopsis

Kandungan

Bagi memudahkan pembacaan, buku ini disusun mengikut bab. Bab satu membincangkan konsep, matlamat pengimarahan dalam konteks pengurusan dan pentadbiran. Kenapa pentingnya pengimarahan masjid dihubungkaitkan dengan pusat pentadbiran masjid yang bersifat menyeluruh. Bab dua membincangkan konsep urus tadbir masjid yang mencakupi definisi pengurusan, perlunya pengurusan dan pentadbiran yang sistematik, pengurusan masjid pada zaman Rasulullah, pengurusan masjid pada zaman para sahabat, matlamat pengimarahan pendidikan masjid, keperluan kepada aktiviti pengimarahan masjid dan media pengurusan masjid. Bab tiga membincangkan secara umum cabaran semasa pengurusan dan pentadbiran masjid yang sering dihadapi oleh para pentadbir masjid. Bab empat membincangkan realiti urus tadbir masjid masa kini dan dibuat beberapa saranan untuk penambahbaikan urus tadbir masjid secara cemerlang.

-tiada-

Buku yang berkaitan

Hubungi Kami

Info: Tarikh kemaskini website pada 30 Januari 2018

PENERBIT UPSI

Peneraju Penerbitan Bertaf Dunia

HUBUNGI KAMI

Penerbit / Pejabat Karang Mengarang

Alamat

Universiti Pendidikan Sultan Idris

35900 Tanjung Malim

Perak Darul Ridzuan

Telefon

05-450 5600

Faks

05-459 5169

e-Mel

penerbit@upsi.edu.my

Hak Cipta © 2018 Penerbit UPSI | Reka Bentuk oleh Redzuan Shah, Penerbit UPSI.

Penafian: Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Penerbit Universiti tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.