PENERBIT UPSI

Untuk Menjadi Peneraju dalam Penerbitan Ilmiah Bertaraf Dunia

Pencarian kata kunci, ISBN, tajuk buku, nama penulis dan sebagainya

Tarikh kemaskini laman sesawang :13 November 2017

 

Agama

 

Bahasa & Sastera

 

Sains Sukan

 

Modul

 

Teknologi Maklumat

 

Biologi

 

Seni

 

Jurnal

 

Ekonomi

 

Fizik

 

Geografi

 

Umum

 

Terbitan Khas

 

Kanak-kanak

 

Kimia

 

Komunikasi

 

Matematik

 

eBook

 

Pendidikan

 

Buku Terjemahan

Urus Tadbir Masjid Secara Berkesan

ISBN: 978-983-3759-89-7

Penulis: Abdul Munir Ismail

Tahun: 2012

Bidang: Agama

RM 35.00 RM 28.00

Sinopsis

Kandungan

Komen

Bagi memudahkan pembacaan, buku ini disusun mengikut bab. Bab satu membincangkan konsep, matlamat pengimarahan dalam konteks pengurusan dan pentadbiran. Kenapa pentingnya pengimarahan masjid dihubungkaitkan dengan pusat pentadbiran masjid yang bersifat menyeluruh. Bab dua membincangkan konsep urus tadbir masjid yang mencakupi definisi pengurusan, perlunya pengurusan dan pentadbiran yang sistematik, pengurusan masjid pada zaman Rasulullah, pengurusan masjid pada zaman para sahabat, matlamat pengimarahan pendidikan masjid, keperluan kepada aktiviti pengimarahan masjid dan media pengurusan masjid. Bab tiga membincangkan secara umum cabaran semasa pengurusan dan pentadbiran masjid yang sering dihadapi oleh para pentadbir masjid. Bab empat membincangkan realiti urus tadbir masjid masa kini dan dibuat beberapa saranan untuk penambahbaikan urus tadbir masjid secara cemerlang.

-tiada-

Hak Cipta © 2016 Penerbit UPSI | Reka Bentuk oleh Penerbit UPSI

Penafian: Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Penerbit Universiti tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.