Penerbit UPSI

Ingin menjadi Peneraju dalam Penerbitan Ilmiah Bertaraf Dunia

Pelbagai info dan maklumat laman sesawang Penerbit UPSI

Wacana

Sebar, anjak, Pelihara: Penyebaran Komuniti dan Bahasa Melayu di Samudera

Awal Membaca Bahasa Melayu: Keberkesanan Kaedah Gabungan Bunyi Kata untuk Prasekolah dan untuk Pemulihan

Pembinaan Teori Pendidikan Pemikiran UPSI

Copper (CU) Pollution and Its Effect on Mangrove Plants

Globalisasi Ekonomi dengan Mantera Persaingannya: Kesandan Implikasi terhadap Pendidikan Tinggi

Tatabahasa Sosial: Peraturan Kesantunan Bahasa Kebangsaan

Bahasa Melayu sebagai Bahasa Ilmu Cabaran dan Harapan

Pendidikan Geografi di Malaysia