Untuk Menjadi Peneraju dalam Penerbitan Ilmiah Bertaraf Dunia

Pencarian kata kunci, ISBN, tajuk buku, nama penulis dan sebagainya

Tarikh Kemaskini Laman : 14 September 2015

|

|

|

|

|

|

Bahasa Melayu

Bahasa English

PENERBIT UPSI
Selamat Datang Jualan Online Buku Penerbit UPSI Menawarkan buku pilihan dalam pelbagai bidang dengan beratus judul buku serta harga yang menarik kepada pencinta buku!
Buku Baharu

Qarinah sebagai Instrumen Pensabitan Kesalahan Hudud

RM 54.00 RM 43.20

Ulama dan Poltik Kedah (1842 hingga 1960)

RM 28.00 RM 22.40

Malaysian Public Higher Education Institutions: Efficiency and Productivity Changes

RM 26.00 RM 20.80

Dakwah Suatu Tuntutan Dalam Islam

RM 38.00 RM 30.40

Pengajaran & Pembelajaran Matematik menggunakan TI-NSPIRE CX

RM 45.00 RM 36.00

Pendidikan Kanak-kanak: Berkeperluan Khas

RM 40.00 RM 32.00

Kata Sendi Nama Bahasa Arab Terjemahannya ke dalam Bahasa Melayu

RM 30.00 RM 24.00

Tartil Al-Quran

RM 42.00 RM 33.60

Pendidikan Teknikal dan Vokasional: Pendekatan Penyelidikan, Analisis dan Interpretasi

RM 28.00 RM 22.40
Buku Terlaris Buku Pilihan
RM 50.00 RM 40.00

Penyelidikan Kualitatif: Pengenalan kepada Teori dan Metod

RM 50.00 RM 40.00

Kesantunan Orang Melayu dalam Majlis Pertunangan

RM 28.00 RM 22.40
RM 50.00 RM 40.00

Kajian Tindakan dalam Pendidikan: Teori dan Amalan

Manual ArcGIS: Amali ArcMap dan ArcCatalog

RM 35.00 RM 28.00

Pendidikan Literasi Awal Kanak-kanak: Teori dan Amali

RM 25.00 RM 20.00

Manual Pendidikan Kanu Kebangsaan

RM 12.00 RM 9.60
RM 25.00 RM 20.00

A Guide to Writing Research Proposals

Teori Bahasa: Implikasinya terhadap Pengajaran Tatabahasa

Bahasa dan Sastera Selanjutnya...

Kursus Menguasai Bahasa Melayu Mudah

RM 25.00 RM 20.00

Kuasai Sistem Ejaan Baharu Bahasa Melayu melalui Latihan

RM 25.00 RM 20.00

Cite It Right

RM 20.00 RM 16.00
Pendidikan Selanjutnya...

Masalah Pembelajaran

RM 25.00 RM 20.00

Inovasi P&P Dalam Pendidikan Bahasa Melayu

RM 75.00 RM 60.00

Kaedah Penyelidikan Pengurusan Pendidikan

RM 25.00 RM 20.00
Seni Selanjutnya...

Falsafah dan Kritikan Seni

RM 60.00 RM 48.00

Asas Seni Visual

RM 60.00 RM 48.00

Perkembangan Penulisan dan Kritikan Seni Visual

RM 40.00 RM 32.00
Komunikasi Selanjutnya...

Psikologi Perkembangan

RM 30.00 RM 24.00

Kemahiran Asas Kaunseling

RM 25.00 RM 20.00

Modul-modul Kelompok Jilid I

RM 40.00 RM 32.00
Sains Sukan Selanjutnya...

Pengenalan Ilmu Konten Pedagogi dalam Pendidikan Jasmani dan Sains Sukan

RM 15.00 RM 12.00

Manual Pendidikan Kanu Kebangsaan

RM 25.00 RM 20.00

Model-model Pentaksiran dalam Pendidikan Jasmani

RM 36.00 RM 28.80
Geografi Selanjutnya...

Isu-isu Semasa Alam Sekitar Manusia di Malaysia

RM 33.00 RM 26.40

Persekitaran Fizikal di Malaysia: Isu dan Cabaran Semasa

RM 25.00 RM 20.00

Pembangunan dan Alam Sekitar

RM 30.00 RM 24.00