Penerbit UPSI

Ingin menjadi Peneraju dalam Penerbitan Ilmiah Bertaraf Dunia

Pelbagai info dan maklumat laman sesawang Penerbit UPSI

TERLARIS

BUKU BAHARU

Kajian Tindakan dalam Pendidikan: Teori dan Amalan

A Guide to Writing Research Proposals: The Experimental Methods

Penyelidikan Kualitatif: Pengenalan kepada Teori dan Metod

Pendidikan Literasi Awal Kanak-kanak

Gaya Bahasa dan Proses Kognisi: Kaedah Pedagogi Hermeneutik dan Interpretasi

Model-model Pentaksiran dalam Pendidikan Jasmani

 

Reading Skills: Back to Basic

Masalah Pembelajaran

Pilihan Utama

Manual ArcGIS: Amali ArcMap dan ArcCatalog

Kesantunan Orang Melayu dalam Majlis Pertunangan

Pemikiran Dharmawijaya: Menterjemahkan Sosialisasi Masyarakat Desan dan Kota

Pemikiran Kritis dan Kreatif:

Proses Kognisi dan Afeksi: Kaedah Pedagogi Hermeneutik dan Interpretasi

Kritikan Intelektualisme Sastera Melayu

Teori Bahasa: Implikasinya terhadap Pengajaran Tatabahasa

Kaunseling Motivasi Berjaya di Universiti

Manual Pendidikan Kanu Kebangsaan

Psikologi Perkembangan

Perkembangan Penulisan dan Kritikan: Seni Visual

Ikon Kesusasteraan: 11 Pemikiran Global Sasterawan Negara Malaysia

Pengujikajian: Pengenalan kepada Teori Pengukuran dan Reka Bentuk Uji Kaji

Customer Retention Strategies

Suara Hati Penyair Malaysia dalam Puisi Melayu Moden dari Perspektif Teori SPB4L

Jurnal Seni dan Pendidikan Seni (Kupas Seni)

Education for All: Malaysian Perspective

Jurnal Sains dan Matematik Vol. 5 No.1

Malaysian Music Journal Volume 2, Number

Estetika Seni Visual

Journal of Contemporary Issues and Thought Vol. 3

Malaysian Music Journal Volume 2, Number

Modul-Modul Kelompok

Ilmu Konten Pedagogi dalam Pendidikan Jasmani dan Sains Sukan