PUBLICATION PROCEDURE

Garis panduan ini memberi panduan dalam menulis karya asli bagi keperluan penerbitan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Bagi memastikan manuskrip yang dihasilkan dapat ditangani segera, bakal penulis dinasihatkan merujuk garis panduan yang disediakan. 

Garis Panduan Penerbitan Karya Asli