Staff Directory

Pejabat Karang Mengarang (UPSI Press) No. Faks: 05-4595169 | Hotline : 019-2883362

Name / Designation

Email / Ext

Prof. Madya Dr. Rosmilah MIsnan

Pengarah

rosmilah@fsmt.upsi.edu.my

015 – 4879 7565/7564  ::  7565 / 7564

Seksyen Pentadbiran & Kewangan

Pn. Asiah Abdul Rahman (Ketua Seksyen)

Pegawai Tadbir N44

asiah@upsi.edu.my

05 – 450 5437  ::  5437

En. Mohd Zulfikar Zainal Abidin

Penolong Akauntan W29

zulfikar@upsi.edu.my              

05- 450 6641  ::  6641

Pn. Asmah Mohd Amin @ Mohd Mansor

Pembantu Tadbir (P/O) N22 (KUP)

asmahma@upsi.edu.my  

015 – 4879 7565  ::  7565

En. Nurul Izuan Kamarulzaman

Pembantu Operasi N11

izuan@upsi.edu.my

05 – 450 5472  ::  5472

Seksyen Editorial

En. Azlan Mohd Dahari (Ketua Seksyen)

Pegawai Penerbitan N44

azlandahari@upsi.edu.my

05 – 450 5594  ::  5594

Pn. Nur Farhan Mohd Yusoff

Pegawai Penerbitan N41

nurfarhan@upsi.edu.my

05 – 450 6803  ::  6803

Pn. Rafizah Zainal Kasim

Penolong Pegawai Penerbitan N29

rafizah@upsi.edu.my

05 – 450 5472  ::  5472

Seksyen Terjemahan

Cik Faridah Hanim Aziz @ Adan (Ketua  Seksyen)

Perancang Bahasa S44

f_hanim@upsi.edu.my

05 – 450 5435  ::  5435

Pn. Nurul Hafizan Abdul Rahman

Penolong Pegawai Penerbitan N29

nurulhafizan@upsi.edu.my

05 – 450 5472  ::  5472

Seksyen Jurnal

Pn. Asiah Abdul Rahman (Ketua Seksyen)

Pegawai Tadbir N44

asiah@upsi.edu.my

05 – 450 5437  ::  5437

En. Mohd Shahrizal Mohamad Ridzuan

Penolong Pegawai Penerbitan N29

cikgushah@upsi.edu.my

05 – 450 6464  ::  6464 

Seksyen Pemasaran & Jualan

Cik Sofiatul Nazira Ahmad Shubki (Ketua Seksyen)

Pegawai Penerbitan N41

snazira@upsi.edu.my

05 – 450 5596  ::  5596

Pn. Norreha Mustafa

Pembantu Penerbitan N22 (KUP)

norreha@upsi.edu.my

05 – 450 5472  ::  5472

05 – 450 5533  ::  5533 (Kedai Buku) 

En. Zaharuddin Hamzah

Pembantu Tadbir (P/O) N22 (KUP)

zaharuddin@upsi.edu.my

05 – 450 6464  ::  6464

En. Mohamad Rosni Rosli

Pembantu Tadbir (P/O) N19

mohdrosni@upsi.edu.my

05 – 450 6464  ::  6464

Seksyen Grafik Buku

En. Mohd Akmanizam Abdul Latiff (Ketua Seksyen)

Pereka (Grafik) B32 (KUP)

akmanizam@upsi.edu.my

05 – 450 5595  ::  5595

Pn. Zuzalina Zulkanain

Pereka (Grafik) B22 (KUP)

zuzalina@upsi.edu.my

05 – 450 5597  ::  5597

Cik Nurmaisara Ahmad

Pereka (Grafik) B19

nurmaisara@upsi.edu.my

05 – 450 5597  ::  5597